Ogłoszenia

Komunikat w sprawie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że Rzecznik Dyscyplinarny NSA sędzia NSA Zdzisław Kostka postanowieniem z 7 maja 2024 r. wszczął wobec sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta postępowanie dyscyplinarne i przedstawił mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na umyślnym uchybieniu 6 maja 2024 r. godności sprawowanego urzędu przez postępowanie naruszające powagę stanowiska sędziego
więcej >

Uroczystości pogrzebowe sędziego NSA w stanie spoczynku Tadeusza Łopaciuka

W dniu 16 lutego 2024 r. zmarł sędzia NSA w stanie spoczynku Tadeusz Łopaciuk
więcej >

W dniu 21 stycznia 2024 r. zmarła Pani Beata Osińska

W dniu 21 stycznia 2024 r. zmarła p. Beata Osińska
więcej >

List Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do sędziów sądów administracyjnych

Panie i Panowie Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Koleżanki i Koledzy, w dniu 3 stycznia 2024 r. otrzymałem „List otwarty Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego”. List został upubliczniony na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na następujące okoliczności:
więcej >

Komunikat w sprawie dnia wolnego od pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W związku z § 1 zarządzenia nr 62 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2023 roku w sprawie ustalenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dni wolnych od pracy w 2024 r. informujemy, że Naczelny Sąd Administracyjny będzie nieczynny w dniu 2 stycznia 2024 r.
więcej >

Uroczystości pogrzebowe sędziego NSA Grzegorza Jankowskiego

W dniu 3 listopada 2023 r. w Kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie odbyły się uroczystości pogrzebowe sędziego Grzegorza Jankowskiego.
więcej >

W dniu 26 października 2023 r. zmarł sędzia NSA Grzegorz Jankowski

Dnia 26 października 2023 r. zmarł sędzia NSA Grzegorz Jankowski, były Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
więcej >

1 listopada – wspomnienie zmarłych sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego

W pierwszych dniach listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, wspominając naszych bliskich, którzy zmarli w mijającym roku oraz w latach poprzednich.
więcej >

Odmowa podjęcia uchwały w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich - sygn. akt III FPS 2/23

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu z dnia 31 maja 2023 r., sygn. akt III FSK 228/22, postanowił odmówić podjęcia uchwały.
więcej >

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca opłat egzekucyjnych (sygn. akt III FPS 1/23)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2023 r., sygn. akt III FSK 4842/21, podjął następującą uchwałę:
więcej >

23 października 2023 r. – posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług – sygn. akt I FPS 3/23

W dniu 23 października 2023 r. na rozprawie o godzinie 12.00 w sali G, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienie prawne, przedstawione przez NSA w postanowieniu z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt I FSK 78/20:
więcej >

Komunikat w sprawie dnia wolnego od pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W związku z § 1 zarządzenia nr 81 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku informujemy, że Naczelny Sąd Administracyjny będzie nieczynny w dniu 2 listopada 2023 r.
więcej >

Ogłoszenie MSZ o procesie wyłania kandydatów na sędziego ETPCz

W związku z pismem Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 9 października 2020 r., dotyczącym ogłoszenia Ministra Spraw Zagranicznych o możliwości ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
więcej >

Rada do spraw sportu i rekreacji NSA

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym działa Rada do spraw sportu i rekreacji, organ opiniodawczo-doradczy wspomagający Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie dotyczącym aktywności sportowo-rekreacyjnej sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz członków ich rodzin.
więcej >