Ogłoszenia

< powrót

 

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca opłat egzekucyjnych (sygn. akt III FPS 1/23)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2023 r., sygn. akt III FSK 4842/21, podjął następującą uchwałę:

 „W świetle art. 149 ust. 1 – 3 w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. daninami publicznymi stały się wszystkie pobierane od tego dnia opłaty egzekucyjne, w tym również na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.); z tak określonego zakresu niepodatkowych należności budżetowych wyłączono te opłaty egzekucyjne, które zostały prawomocnie ustalone przed dniem 1 stycznia 2019 r.

uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 30 października 2023 r., sygn. akt III FPS 1/23 - link