Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego*:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny 

 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Jacek Chlebny                                 

Członkowie Kolegium: 

 1. Stanisław Bogucki 
 2. Dariusz Dudra                                  
 3. Maciej  Jaśniewicz                           
 4. Joanna Kabat-Rembelska             
 5. Korycińska Małgorzata                    
 6. Małgorzata Miron                             
 7. Jan Rudowski                        
 8. Małgorzata Rysz                               
 9. Jerzy Siegień                                    
 10. Marek Stojanowski                            
 11. Zbigniew Ślusarczyk            
 12. Roman Wiatrowski                           
 13.  Marek Zirk-Sadowski                          

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej, Wiceprezes NSA 
 2. Stanisław Bogucki- Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej 
 3. Paweł Borszowski
 4. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 5. Beata Cieloch - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej 
 6. Arkadiusz Cudak
 7. Anna Dalkowska
 8. Bogusław Dauter
 9. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 10. Dominik Gajewski
 11. Sylwester Golec
 12. Mariusz Golecki
 13. Jan Grzęda
 14. Antoni Hanusz
 15. Maciej Jaśniewicz
 16. Tomasz Kolanowski
 17. Marek Kołaczek
 18. Zbigniew Łoboda
 19. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 20. Artur Mudrecki 
 21. Izabela Najda-Ossowska
 22. Małgorzata Niezgódka–Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 23. Marek Olejnik
 24. Danuta Oleś
 25. Ryszard Pęk
 26. Jerzy Płusa
 27. Sławomir Presnarowicz
 28. Jacek Pruszyński
 29. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 30. Jolanta Sokołowska
 31. Wojciech Stachurski
 32. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 33. Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej
 34. Bartosz Adam Wojciechowski
 35. Małgorzata Wolf–Kalamala
 36. Bogusław Woźniak
 37. Aleksandra Wrzesińska–Nowacka
 38. Gabriela Zalewska-Radzik
 39. Tomasz Zborzyński - Przewodniczący Wydziału II Izby Finansowej
 40. Marek Zirk-Sadowski - Dyrektor Biura Orzecznictwa 
 41. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej 
 4. Bogdan Fischer
 5. Małgorzata Grzelak
 6. Gabriela Jyż
 7. Joanna Kabat–Rembelska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 8. Hanna Kamińska - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 9. Marcin Kamiński
 10. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 11. Michał Kowalski 
 12. Wojciech Kręcisz
 13. Piotr Pietrasz
 14. Piotr Piszczek
 15. Cezary Pryca
 16. Małgorzata Rysz
 17. Joanna Salachna 
 18. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa 
 19. Andrzej Skoczylas
 20. Beata Sobocha-Holc  
 21. Mirosław Trzecki
 22. Henryk Wach
 23. Joanna Wegner

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny - Prezes NSA
 2. Jerzy Siegień  - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej, Wiceprezes NSA  
 3. Tomasz Bąkowski
 4. Iwona Bogucka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA 
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Grzegorz Czerwiński
 7. Arkadiusz Despot–Mładanowicz – Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 8. Maciej Dybowski
 9. Tamara Dziełakowska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Wojciech Jakimowicz
 12. Andrzej Jurkiewicz
 13. Karol Kiczka
 14. Leszek Kiermaszek 
 15. Piotr Korzeniowski
 16. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA 
 17. Mariola Kowalska
 18. Elżbieta Kremer
 19. Ewa Kwiecińska
 20. Marzenna Linska–Wawrzon
 21. Aleksandra Łaskarzewska
 22. Małgorzata Masternak–Kubiak
 23. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 24. Paweł Miładowski
 25. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 26. Piotr Niczyporuk
 27. Czesława Nowak-Kolczyńska
 28. Monika Nowicka
 29. Małgorzata Pocztarek - Przewodnicząca Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 30. Przybysz Piotr
 31. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 32. Robert Sawuła
 33. Rafał Stasikowski
 34. Jerzy Stelmasiak
 35. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 36. Przemysław Szustakiewicz
 37. Zbigniew Ślusarczyk
 38. Andrzej Wawrzyniak
 39. Mirosław Wincenciak
 40. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 
 41. Tomasz Zbrojewski
 42. Zygmunt Zgierski
 43. Teresa Zyglewska
 44. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Marek Zirk-Sadowski -  Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak -  Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA
 2. Iwona Bogucka  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA 

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA

 

*poza sędziami NSA przeniesionymi do orzekania w wsa na podstawie art. 94 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271)