Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego*:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny 

 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Jacek Chlebny                                 

Członkowie Kolegium: 

 1. Bogucki Stanisław
 2. Dudra Dariusz                                  
 3. Jaśniewicz Maciej                             
 4. Kabat-Rembelska Joanna                
 5. Korycińska Małgorzata                    
 6. Miron Małgorzata                             
 7. Rudowski Jan                        
 8. Rysz Małgorzata                               
 9. Siegień Jerzy                                     
 10. Stojanowski Marek                           
 11. Ślusarczyk Zbigniew            
 12. Wiatrowski Roman                           
 13. Zirk-Sadowski Marek                          

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej, Wiceprezes NSA 
 2. Stefan Babiarz
 3. Stanisław Bogucki- Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej 
 4. Paweł Borszowski
 5. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 6. Beata Cieloch - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej 
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Anna Dalkowska
 9. Bogusław Dauter
 10. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Dominik Gajewski
 12. Sylwester Golec
 13. Mariusz Golecki
 14. Jan Grzęda
 15. Antoni Hanusz
 16. Maciej Jaśniewicz
 17. Tomasz Kolanowski
 18. Marek Kołaczek
 19. Zbigniew Łoboda
 20. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 21. Artur Mudrecki 
 22. Izabela Najda-Ossowska
 23. Małgorzata Niezgódka–Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 24. Marek Olejnik
 25. Danuta Oleś
 26. Ryszard Pęk
 27. Jerzy Płusa
 28. Sławomir Presnarowicz
 29. Jacek Pruszyński
 30. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 31. Jolanta Sokołowska
 32. Wojciech Stachurski
 33. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 34. Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej
 35. Bartosz Adam Wojciechowski
 36. Małgorzata Wolf–Kalamala
 37. Aleksandra Wrzesińska–Nowacka
 38. Gabriela Zalewska-Radzik
 39. Tomasz Zborzyński - Przewodniczący Wydziału II Izby Finansowej
 40. Marek Zirk-Sadowski - Dyrektor Biura Orzecznictwa 
 41. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej 
 4. Bogdan Fischer
 5. Małgorzata Grzelak
 6. Gabriela Jyż
 7. Joanna Kabat–Rembelska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 8. Hanna Kamińska - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 9. Marcin Kamiński
 10. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 11. Michał Kowalski 
 12. Wojciech Kręcisz
 13. Piotr Pietrasz
 14. Piotr Piszczek
 15. Cezary Pryca
 16. Małgorzata Rysz
 17. Joanna Salachna 
 18. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa 
 19. Andrzej Skoczylas
 20. Beata Sobocha-Holc  
 21. Krystyna Stec
 22. Mirosław Trzecki
 23. Henryk Wach
 24. Joanna Wegner

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny - Prezes NSA
 2. Jerzy Siegień  - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej, Wiceprezes NSA  
 3. Iwona Bogucka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA 
 4. Roman Ciąglewicz
 5. Grzegorz Czerwiński
 6. Arkadiusz Despot–Mładanowicz – Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 7. Maciej Dybowski
 8. Tamara Dziełakowska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 9. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 10. Wojciech Jakimowicz
 11. Andrzej Jurkiewicz
 12. Karol Kiczka
 13. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 14. Piotr Korzeniowski
 15. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA 
 16. Mariola Kowalska
 17. Elżbieta Kremer
 18. Marzenna Linska–Wawrzon
 19. Aleksandra Łaskarzewska
 20. Małgorzata Masternak–Kubiak
 21. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 22. Paweł Miładowski
 23. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 24. Piotr Niczyporuk
 25. Czesława Nowak-Kolczyńska
 26. Monika Nowicka
 27. Małgorzata Pocztarek - Przewodnicząca Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 28. Przybysz Piotr
 29. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 30. Robert Sawuła
 31. Rafał Stasikowski
 32. Jerzy Stelmasiak
 33. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 34. Przemysław Szustakiewicz
 35. Zbigniew Ślusarczyk
 36. Andrzej Wawrzyniak
 37. Mirosław Wincenciak
 38. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 
 39. Tomasz Zbrojewski
 40. Zygmunt Zgierski
 41. Teresa Zyglewska
 42. Olga Żurawska-Matusiak
 43. Tomasz Bąkowski

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Marek Zirk-Sadowski -  Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak -  Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA
 2. Iwona Bogucka  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA 

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA

 

*poza sędziami NSA przeniesionymi do orzekania w wsa na podstawie art. 94 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271)