Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego*:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny 

 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Jacek Chlebny                                 

Członkowie Kolegium: 

 1. Bogucki Stanisław
 2. Dudra Dariusz                                  
 3. Jaśniewicz Maciej                             
 4. Kabat-Rembelska Joanna                
 5. Korycińska Małgorzata                    
 6. Miron Małgorzata                             
 7. Rudowski Jan                        
 8. Rysz Małgorzata                               
 9. Siegień Jerzy                                     
 10. Stojanowski Marek                           
 11. Ślusarczyk Zbigniew            
 12. Wiatrowski Roman                           
 13. Zirk-Sadowski Marek                          

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej, Wiceprezes NSA 
 2. Stefan Babiarz
 3. Stanisław Bogucki- Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej 
 4. Paweł Borszowski
 5. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 6. Beata Cieloch
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Anna Dalkowska
 9. Bogusław Dauter
 10. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Dominik Gajewski
 12. Jan Grzęda
 13. Antoni Hanusz
 14. Maciej Jaśniewicz
 15. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 16. Marek Kołaczek
 17. Zbigniew Łoboda
 18. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 19. Artur Mudrecki 
 20. Izabela Najda-Ossowska
 21. Małgorzata Niezgódka–Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 22. Marek Olejnik
 23. Danuta Oleś
 24. Ryszard Pęk
 25. Jerzy Płusa
 26. Sławomir Presnarowicz
 27. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 28. Jolanta Sokołowska
 29. Wojciech Stachurski - Prezes WSA w Białymstoku 
 30. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 31. Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej
 32. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa
 33. Małgorzata Wolf–Kalamala
 34. Aleksandra Wrzesińska–Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 35. Gabriela Zalewska-Radzik
 36. Tomasz Zborzyński
 37. Marek Zirk-Sadowski - Dyrektor Biura Orzecznictwa 
 38. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra
 4. Małgorzata Grzelak
 5. Gabriela Jyż
 6. Joanna Kabat–Rembelska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 7. Hanna Kamińska - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 8. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 9. Michał Kowalski 
 10. Wojciech Kręcisz
 11. Andrzej Kuba
 12. Piotr Pietrasz
 13. Piotr Piszczek
 14. Cezary Pryca
 15. Małgorzata Rysz
 16. Joanna Salachna 
 17. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa 
 18. Andrzej Skoczylas
 19. Beata Sobocha-Holc  
 20. Krystyna Stec
 21. Mirosław Trzecki
 22. Henryk Wach
 23. Joanna Wegner

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny - Prezes NSA
 2. Jerzy Siegień  - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej, Wiceprezes NSA  
 3. Iwona Bogucka
 4. Roman Ciąglewicz
 5. Grzegorz Czerwiński
 6. Arkadiusz Despot–Mładanowicz – Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 7. Maciej Dybowski
 8. Tamara Dziełakowska
 9. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 10. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 11. Andrzej Jurkiewicz
 12. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 13. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA 
 14. Mariola Kowalska
 15. Elżbieta Kremer
 16. Marzenna Linska–Wawrzon
 17. Aleksandra Łaskarzewska
 18. Anna Łuczaj
 19. Małgorzata Masternak–Kubiak
 20. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 21. Paweł Miładowski
 22. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 23. Czesława Nowak-Kolczyńska
 24. Monika Nowicka
 25. Małgorzata Pocztarek - Przewodnicząca Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 26. Przybysz Piotr
 27. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 28. Robert Sawuła
 29. Rafał Stasikowski
 30. Jerzy Stelmasiak
 31. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 32. Przemysław Szustakiewicz
 33. Zbigniew Ślusarczyk
 34. Andrzej Wawrzyniak
 35. Mirosław Wincenciak
 36. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 
 37. Tomasz Zbrojewski
 38. Zygmunt Zgierski
 39. Teresa Zyglewska
 40. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Marek Zirk-Sadowski -  Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA

 

*poza sędziami NSA przeniesionymi do orzekania w wsa na podstawie art. 94 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271)