WSA w Warszawie

WSA w Warszawie

 

ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
link do strony WSA w Warszawie 
 

Nr konta WSA
NBP O/O Warszawa
96 101010 1000 7810 2231 000000

Informacja o właściwości sądu oraz o sprawach w toku
tel.: 22 553 70 70
e-mail: Informacja@warszawa.wsa.gov.pl


Prezes WSA

Sędzia NSA Wojciech Mazur

Wiceprezesi WSA
Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka 
Sędzia WSA Paweł Groński
Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Sekretariat Prezesa
Elżbieta Kupiec-Wysocka, Agnieszka Wącior
tel.: 22 553 78 00, 553 78 01
fax: 22 826 92 92

e-mail: sp@warszawa.wsa.gov.pl
 

Dyrektor WSA
Wojciech Kitka
Sekretariat Dyrektora Sądu
Patrycja Chorzępa
tel.: 22 553 78 10
fax: 22 826 93 32


Wydział Informacji Sądowej

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10

Przewodniczacy Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sędzia WSA Małgorzata Jarecka

tel. 22 553 79 00, 22 553 79 01
fax:  22 553 70 46


Kierownik Sekretariatu
Justyna Michrowska

tel.:  22 553 79 01
fax.  22 553 70 46

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Dominik Niewirowski
tel.: 22 553 79 10
 


I Wydział Orzeczniczy


Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10

Przewodniczacy Wydziału
sędzia WSA Dariusz Pirogowicz
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Solak
tel.: 22 553 71 00
fax: 22 826 92 24
właściwość spraw: 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6076, 6079, 610, 6120, 6121, 6122, 6123, 6129, 618, 628, 629, 632
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.

 


II Wydział Orzeczniczy

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10

Przewodniczacy Wydziału
sędzia WSA Andrzej Kołodziej
Kierownik Sekretariatu
Mirosław Mrozek
tel.: 22 553 72 00
fax: 22 826 92 65
właściwość spraw: 614, 619, 6210,6211, 6212, 6213, 6214, 6219, 624, 626, 6311, 6312, 6313, 6319, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6339, 647, 648, 649, 650, 654
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


III Wydział Orzeczniczy

Warszawa, ul. Jasna 2/4

Przewodniczacy Wydziału
sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska
Kierownik Sekretariatu
p.o. kierownika Lidia Wasilewska
tel.: 22 553 73 00
fax: 22 826 92 69
właściwość spraw: 611
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


IV Wydział Orzeczniczy

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10


Przewodniczący Wydziału
sędzia WSA Agnieszka Wójcik
Kierownik Sekretariatu
Anna Strupiechowska
tel.: 22 553 74 00
fax: 22 826 93 20

właściwość spraw: 605, 613, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 627, 6337, 634
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


V Wydział Orzeczniczy

Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Przewodniczacy Wydziału
sędzia WSA Andrzej Kania
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Będzikowska-Sadura
tel.: 22 553 75 03
fax: 22 553 70 45
właściwość spraw: 602, 604, 6167, 620, 622, 623, 630, 653, 655
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


VI Wydział Orzeczniczy

Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Przewodnicząca Wydziału
sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kiełbratowska
tel.: 22 553 76 00
fax: 22 553 70 44
właściwość spraw: 6017, 603, 606, 6075, 608, 6124, 617, 625, 631, 6338, 635, 637, 646, 651, 652
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


VII Wydział Orzeczniczy

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10

Przewodniczacy Wydziału
sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk

Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kuberska-Pellegrino
tel.: 22 553 77 00
fax: 22 553 70 64

właściwość spraw: 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6018, 6019, 609, 615, 636, 645
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659  jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu

ul. Juliusza Słowackiego 7
26-600 Radom

Przewodniczacy Wydziału
sędzia WSA Marek Wroczyński
tel.: 48 36 89 900
Kierownik Sekretariatu
Marzena Kusztal
tel.: 48 36 89 900
fax: 48 36 89 953
Do właściwości tego wydziału należą sprawy określone w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Dz. U. Nr 256, poz. 2144 ze zm.)


Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10

Kierownik Oddzialu
Izabella Chromicka
tel.: 22 553 79 51
fax: 22 553 78 68Oddział Administracyjno-Gospodarczy
 

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Kierownik Oddzialu
Jacek Wdowiarski
tel.: 22 553 78 60
fax: 22 553 78 67Oddział Finansowo-Budżetowy

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Kierownik Oddzialu
Joanna Czarnocka
tel.: 22 553 79 41