Orzecznictwo ETPC

  • Materiał opracowany w ETPC (przegląd orzecznictwa) dotyczący praw i obowiązków sędziów wynikających z Konwencji - pobierz 
  • Orzeczenia ETPC w sprawach dotyczących innych państw - tłumaczenia własne NSA (dokumenty do pobrania):

2005 r. 

Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi p. Irlandii (skarga nr 45036/98) -  wyrok Wielkiej Izby z 30 czerwca 2005 r.

2007 r. 

Vilho Eskelinen p. Finlandii (skarga nr 63235/00) - wyrok Wielkiej Izby z 19 kwietnia 2007 r.

D.H. i Inni przeciwko Republice Czeskiej (skarga nr 57325/00) – wyrok z 13.11.2007

2008 r.

Budayeva i inni przeciwko Rosji (skargi nr 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 i 15343/02) - wyrok z 20.03.2008 r.

McCann przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 19009/04) - wyrok z 13.05.2008 r.

Demir i Baykara przeciwko Turcji (skarga nr 34503/97) – wyrok z 12.11.2008 r. 

2009 r. 

Burdov przeciwko Rosji (nr 2) (skarga nr 33509/04) - wyrok z 15.01.2009 r.

Andrejeva przeciwko Łotwie (skarga nr 55707/00) - wyrok z 18.02.2009 r.

Muñoz Díaz przeciwko Hiszpanii (skarga nr 49151/07) - wyrok z 8.12.2009 r.

2010 r. 

Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 61498/08) - wyrok z 2.03.2010 r.

2011 r. 

Bayatan przeciwko Armenii (skarga nr 23459/03) - wyrok z 7.07.2011 r.

2012 r. 

Austin i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skargi nr 39692/09, 40713/09 oraz 41008/09) - wyrok z 15.03.2012 r.

Đorđević przeciwko Chorwacji (skarga nr 41526/10) - wyrok z 24.07.2012 r.

De Souza Ribeiro przeciwko Francji (skarga nr 22689/07) - wyrok z 13.12.2012 r.

2013 r. 

Zolotas przeciwko Grecji (skarga nr 66610/09) - wyrok z 29.01.2013 r.

Tarantino i inni przeciwko Włochom (skargi nr 25851/09, 29284/09 i 64090/09) - wyrok z 2.04.2013

Efe przeciwko Austrii (skarga nr 9134/06) - wyrok z 8.04.2013 r.

Koufaki i Adedy przeciwko Grecji (skarga nr 57665/12 i 57657/12) - decyzja z 7.5.2013

Amie i inni przeciwko Bułgarii (skarga nr 58149/08) - wyrok z 12.05.2013

N.K.M. przeciwko Węgrom (skarga nr 66529/11) - wyrok z 14.05.2013 r.

R.Sz. przeciwko Węgrom (skarga nr 41838/11) - wyrok z 2.07.2013 r.

Suso Musa przeciwko Malcie (skarga nr 42337/12) - wyrok z 23.07.2013 r.

I.B. przeciwko Grecji (skarga nr 552/10) - wyrok z 3.10.2013 r.

Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaft­lich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes przeciwko Austrii (skarga nr 39534/07) - wyrok z 28.11.2013 r.

2014 r. 

Vistiņš i Perepjolkins przeciwko Łotwie (skarga nr 71243/01) - wyrok z 25.03.2014 r.

Dhabi przeciwko Włochom (skarga nr 17120/09) - wyrok z 8.04.2014 r.

A.C. i inni przeciwko Hiszpanii (skarga nr 6528/11) - wyrok z 22.04.2014 r.

Roşiianu przeciwko Rumunii (skarga nr 27329/06) - wyrok z 24.06.2014 r.

AXEL SPRINGER A.G. przeciwko Federalnej Republice Niemiec (nr 2) (skarga nr 48311/10) - wyrok z 10.07.2014 r.

Hietsch przeciwko Rumunii (skarga nr 32015/07) - wyrok z 23.09.2014 r.

Jeunesse przeciwko Holandii (skarga nr 12738/10) - wyrok z 3.10.2014 r.

Tarakhel przeciwko Szwajcarii (skarga nr 29217/12) - wyrok z 4.11.2014 r.

Emel Boyraz przeciwko Turcji (skarga nr 61960/08) - wyrok z 2.12.2014 r.

Navalnyy i Yashin przeciwko Rosji (skarga nr 76204/11) - wyrok z 4.12.2014 r.

2015 r. 

Bochan przeciwko Ukrainie (skarga nr 22251/08) – wyrok z 13.01.2015 r.

Petropavlovskis przeciwko Łotwie (skarga nr 44230/06) – wyrok z 13.01.2015 r.

S.J. przeciwko Belgii (skarga nr 70055/10) – wyrok z 19.03.2015 r.

A.S. przeciwko Szwajcarii (skarga nr 39350/13) – wyrok z 30.06.2015 r.

Ferreira Santos Pardal przeciwko Portugalii (skarga nr 30123/10) – wyrok z 30.07.2015 r.

Laurus Invest Hungary Kft oraz Continental Holding Corporation przeciwko Węgrom (skargi nr 23265/13, 23853/13, 24262/13, 25087/13, 25095/13, 25102/13) – decyzja z 8.09.2015 r.

R.H. przeciwko Szwecji (skarga nr 4601/14) – wyrok z 10.09.2015 r.

Nabil i Inni przeciwko Węgrom(skarga nr 62116/12) – wyrok z 22.09.2015 r.

Cengız i Inni przeciwko Turcji (skargi nr 48226/10 i 14027/11) – wyrok z 1.12.2015 r.

Z.H. i R.H. przeciwko Szwajcarii (skarga nr 60119/12) – wyrok z 8.12.2015 r.

2016 r. 

F.G. przeciwko Szwecji (skarga nr 43611/11) - wyrok z 7.01.2016

Guberina przeciwko Chorwacji (skarga nr 23682/13) - wyrok z 22.3.2016 r.

Ivanowa i Cherkezov przeciwko Bułgarii (skarga nr 46577/15) - wyrok z 21.4.2016 r.

Baka przeciwko Węgrom (skarga nr 20261/12) - wyrok z 23.6.2016 r.

J.K. i inni przeciwko Szwecji (skarga nr 59166/12) - wyrok z 23.8.2016 r.

A. i B. przeciwko Norwegii (skargi nr 24130/11 oraz 29758/11) - wyrok z 12.09.2016 r.

Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom (skarga nr 18030/11) - wyrok z 8.11.2016 r.

Lupeni i inni przeciwko Rumunii (skarga nr 76943/11) - wyrok z 29.11.2016 r.

Paposhvili przeciwko Belgii (skarga nr 41738/10) - wyrok z 13.12.2016 r.

Khlaifia i inni przeciwko Włochom (skarga nr 16483/12) - wyrok z 15.12.2016 r.

2017 r. 

K2 przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 42387/13) - decyzja z 7.02.2017 r.

Magomedov i inni przeciwko Rosji (skarga nr 33636/09) - wyrok z 28.03.2017 r.

Paluda przeciwko Słowacji (skarga nr 33392/12) - wyrok z 23.05.2017 r.

A.I. przeciwko Szwajcarii (skarga nr 23378/15) - wyrok z 30.05.2017 r.

Boudelal przeciwko Francji (skarga nr 14894/14) - decyzja z 13.06.2017 r.

Satakunnan Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy przeciwko Finlandii (skarga nr 931/13) - wyrok z 27.06.2017 r.

Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (skarga nr 19867/12) - wyrok z 11.07.2017 r.

Regner przeciwko Republice Czeskiej (skarga nr 35289/11) - wyrok z 19.09.2017 r.

Kamenos przeciwko Cyprowi (skarga nr 147/07) - wyrok z 31.10.2017 r.

P. Plaisier B.V. przeciwko Holandii (skarga nr 46184/16) - decyzja z 14.11.2017 r.

2018 r. 

M.A. przeciwko Francji (skarga nr 9373/15) - wyrok z 01.02.2018 r.

Aydođan i Dara Radyo Televizyon Yayýncýlýk Anonim Ţirketi przeciwko Turcji (skarga nr 12261/06) - wyrok z 13.02.2018 r.

Baydar przeciwko Holandii (skarga nr 55385/14) - wyrok z 24.04.2018 r.

Ljatifi przeciwko byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (skarga nr 19017/16) - wyrok z 17.05.2018 r.

Aleksandar Sabev przeciwko Bułgarii (skarga nr 43503/08) - wyrok z 19.07.2018 r.

Somorjai przeciwko Węgrom (skarga nr 60934/13) - wyrok z 28.08.2018 r. (w j. angielskim)

Somorjai przeciwko Węgrom (skarga nr 60934/13) - wyrok z 28.08.2018 r. (w j.polskim)

Denisov przeciwko Ukrainie (skarga nr 76639/11) - wyrok z 25.09.2018 r.

Zhidov i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 54490/10, 1153/14, 2680/14 et al.) - wyrok z 16.10.2018 r.

Ramos Nunes de Carvalho e Sá przeciwko Portugalii (skargi nr 55391/13, 57728/13 i 74041/13) - wyrok z 6.11.2018 r.

2019 r. 

Catt p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 43514/15 - wyrok Izby z 24 stycznia 2019 r.

Cordella i Inni p. Włochom, skargi nr 54414/13 i 54264/15 - wyrok Izby z 24 stycznia 2019 r.

Güzelyurtlu i Inni p. Cyprowi i Turcji, skarga nr 36925/07 - wyrok Wielkiej Izby z 29 stycznia 2019 r.

Sine Tsaggarakis A.E.E. p. Grecji, skarga nr 17257/13 - wyrok Izby z 23 maja 2019 r. 

Tolić i Inni p. Chorwacji, skarga nr 13482/15 - decyzja Izby z 4 czerwca 2019 r.

Ozdil i Inni p. Mołdawii, skarga nr 42305/18 - wyrok Izby z 11 czerwca 2019 r.

Euromak Metal DOO przeciwko byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (skarga nr 68039/14) - wyrok z 14.06.2019 r.

Mihalache p. Rumunii, skarga nr 54012/10 - wyrok Wielkiej Izby z 8 lipca 2019 r. 

Z.A. i Inni p. Rosji, skargi nr 61411/15, 61420/15, 61427/15 i in. - wyrok Wielkiej Izby z 21 listopada 2019 r

2020 r. 

Breyer przeciwko Niemcom, skarga nr 50001/12, wyrok Izby z dnia 30 stycznia 2020 r.

M.N. i Inni przeciwko Belgii (dec.) [WI], skarga nr 3599/18, decyzja Wielkiej Izby z dnia 5 maja 2020 r.

Muhammad i Muhammad przeciwko Rumunii [WI], skarga nr 80982/12, wyrok Wielkiej Izby z dnia 15 października 2020 r.

N.D. i N.T. przeciwko Hiszpanii [WI], skargi nr 8675/15 i 8697/15, wyrok Wielkiej Izby z dnia 13 lutego 2020 r.

Saquetti Iglesias przeciwko Hiszpanii, skarga nr 50514/13, wyrok Izby z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Stavropoulos i Inni przeciwko Grecji, skarga nr 52484/18, wyrok Izby z dnia 25 czerwca 2020 r.

M. A. i inni przeciwko Bułgarii, skarga nr 5115/18, wyrok Izby z 20 lutego 2020 r.  

Kövesi przeciwko Rumunii, skarga nr 3594/19, wyrok Izby z 5 maja 2020 r.  

Camelia Bogdan przeciwko Rumunii, skarga nr 36889/18, wyrok Izby z 20 października 2020 r. 

P. T. przeciwko Republice Mołdawii, skarga nr 1122/12, wyrok Izby z 26 maja 2020 r. 

2021 r. 

Association Burestop 55 i Inni przeciwko Francji, skarga nr 56176/18, 56189/18, 56232/18 et al., wyrok Izby z dnia 1 lipca 2021 r. - pobierz 

K.I. przeciwko Francji, skarga nr 5560/19, wyrok Izby z dnia 15 kwietnia 2021 r. - pobierz 

M.A. przeciwko Danii, skarga nr 6697/18, wyrok Wielkiej Izby z dnia 9 lipca 2021 r. - pobierz 

Vavricka i Inni przeciwko Republice Czeskiej, skarga nr 47621/13 i inne, wyrok Wielkiej Izby z dnia 8 kwietnia 2021 r.- pobierz

2023 r. 

Fedotova i Inni przeciwko Rosji, skargi nr 40792/10, 30538/14 i 43439/14, wyrok Wielkiej Izby z dnia 17 stycznia 2023 r. - pobierz  (zdania odrębne -pobierz)