Inne publikacje dotyczące Karty Praw Podstawowych UE

Link do wersji elektronicznej publikacji znajduje się na stronie www.inpris.pl

Publikacja Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) oraz Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych powstała w ramach międzynarodowego projektu „Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument” finansowanego przez Unię Europejską i współfinansowanego przez Krajową Radę Radców.

 

  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej nt. stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok 2014

link do wersji angielskiej (EN)

 

  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej nt. stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok 2015

link do wersji angielskiej (EN)