WSA w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
tel. 0-58 52 44 360
fax 0-58 52 44 371
e-mail: wsa@gdansk.wsa.gov.pl
link do strony WSA w Gdańsku 
 

Wydział Informacji Sądowej:
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy:
sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska
Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej:
Ilona Panic
tel. 58 52 44 400
fax 58 52 44 402
e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl
Informacja o sprawach w toku:
tel. 58 52 44 400
tel. 58 52 44 403
fax 58 52 44 402
e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl
Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dot. działalności sądu:
tel. 58 52 44 400
tel. 58 52 44 403
fax 58 52 44 402
e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl


Prezes WSA:
sędzia NSA Zbigniew Romała
 

Biuro Prezydialne:
Ewelina Sikorska
tel. 58 52 44 370
fax 58 52 44 371
e-mail: wsa@gdansk.wsa.gov.pl
 

Wiceprezes: 

sędzia WSA Jolanta Górska 

Dyrektor Sądu:
Andrzej Kospał Pawłowski
tel. 58 52-44-380
fax 58 52-44-390
e-mail: administracja@gdansk.wsa.gov.pl


I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:
sędzia NSA Zbigniew Romała
Kierownik Sekretariatu:
Joanna Brzezińska
tel. 58 52 44 391
fax 58 52 44 371
e-mail: wydzial.pierwszy@gdansk.wsa.gov.pl
Właściwość spraw: 611 ,653 ,655
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658, 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami

II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:
sędzia WSA Jolanta Górska
Kierownik Sekretariatu:
Mariola Branicka
tel. 58 52 44 392
fax 58 52 44 371
e-mail: wydzial.drugi@gdansk.wsa.gov.pl
Właściwość spraw: 601, 607, 609, 610, 613, 615, 616, 618, 628, 629, 634, 635, 636, 647, 648, 649, 650
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658, 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami

III Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:

sędzia NSA Jacek Hyla


Kierownik Sekretariatu:
Edyta Oryńczak
tel. 58 52 44 462
fax 58 52 44 371
e-mail: wydzial.trzeci@gdansk.wsa.gov.pl
Właściwość spraw: 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 637, 645, 646, 651, 652, 654
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658, 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału:
Ewelina Sikorska
tel. 58 52 44 370
fax 58 52 44 371
e-mail: kadry@gdansk.wsa.gov.pl

Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Zastępca Dyrektora Sądu:
Magdalena Jóźwiak-Lewandowska
tel. 58 52 44 381
fax 58 52-44-386
e-mail: administracja@gdansk.wsa.gov.pl

Oddział Finansowy
Główna Księgowa:
Joanna Narloch
tel. 58 52 44 490
fax 58 52 44 491
e-mail: ksiegowosc@gdansk.wsa.gov.pl