WSA we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78/79
50-126 Wrocław
link do strony WSA we Wrocławiu

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału
Rzecznik Prasowy Sądu

sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska
tel.: 71 316 02 58
Kierownik sekretariatu Wydziału V
Agnieszka Figura
tel.: 71 316 02 56
Informacja o właściwości sądu oraz o sprawach w toku
tel.: 71 316 02 57, 71 316 03 42,   71 316 03 43
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl


Prezes WSA
Sędzia WSA Ireneusz Dukiel
Sekretariat
Joanna Kowalska
tel.: 71 316 02 00
fax: 71 344 30 89
e-mail: sekretariat@wroclaw.wsa.gov.pl

Wiceprezesi

sędzia WSA Tomasz Świetlikowski
sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska


Dyrektor
Piotr Kulik
Sekretariat
Iwona Borecka
tel.: 71 316 03 12
fax: 71 316 02 64
e-mail: dyrektor@wroclaw.wsa.gov.pl


Wydział I
Przewodniczący Wydziału I

sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska

Kierownik sekretariatu Wydziału I
Małgorzata Jakubiak
tel.: 71 316 02 13
właściwość spraw: 611 oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolem.

Wydział II
Przewodniczący Wydziału II
sędzia WSA Władysław Kulon
Kierownik sekretariatu Wydziału II
Kinga Jezierska
tel.: 71 316 02 14
właściwość spraw: 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6018, 6019, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074,6076, 6079, 609, 610, 6120, 6121, 6122, 6123, 6129, 613, 615, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164,6165, 6166, 6168, 6169, 618, 627, w których nazwiska (nazwy) skarżacych zaczynają się od litery A do litery M, 628, 629
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.

Wydział III
Przewodniczący Wydziału III
sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak
Kierownik sekretariatu Wydziału III
Halina Rosłan
tel.: 71 316 02 68
właściwość spraw: 6017, 602, 603, 604, 606, 6075, 608, 6124, 6167, 617, 620, 622, 623, 625, 630, 631, 6338, 635, 637, 646, 651, 652, 653 i 655 
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658, 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.

Wydział IV
Przewodniczący Wydziału IV
sędzia WSA Tomasz Świetlikowski
Kierownik sekretariatu Wydziału IV
Jolanta Pociejowska-Sznurawa
tel.: 71 316 02 59
właściwość spraw: 614, 619, 621, 624, 627, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery N do litery Ż., 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6339, 634, 636, 645, 647, 648, 649, 650 i 654

oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


Oddział finansowo - budżetowy
Główny księgowy
Kierownik Oddziału finansowo - budżetowego
Renata Urban
tel.: 71 316 02 06
fax: 71 316 02 48

Oddział administracyjno - gospodarczy
Kierownik Oddziału administracyjno - gospodarczego
Łukasz Moneta 
tel.: 71 316 02 12

Oddział spraw ogólnych i osobowych
Kierownik oddziału spraw ogólnych i osobowych
Krystyna Firkowicz
tel.: 71 316 02 07
fax: 71 316 02 65