Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego     

(ZNSA)

Dwumiesięcznik utworzony zarządzeniem nr 16 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2005 r., obecnie wydawany na podstawie zarządzenia nr 3 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania czasopisma "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".

Inspiracją powołania do życia ZNSA stała się reforma sądownictwa administracyjnego w 2004 r. Fakt ten zasadniczo ukształtował wewnętrzną strukturę czasopisma i sprawił, że jest ono płaszczyzną dyskusji pomiędzy ustawodawcą, praktyką sądową i doktryną w sprawie istotnych dla sądownictwa administracyjnego zagadnień.

Celem ZNSA jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz oraz glos, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce, Europie i na świecie. 

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego skierowane są przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów.

 

Wydawca - Naczelny Sąd Administracyjny
Objętość - 15 ark. wyd.
Format - B5
Sądowy rejestr prasy: Pr 12901 (20.06.2005 r.)
Nr indeksu 204358
ISSN 1734-803X
Wersję podstawową (referencyjną) ZNSA stanowi wersja papierowa
ZNSA na liście B czasopism punktowanych przez MNiSW mają 5 punktów
ZNSA są indeksowane w bazie: Index Copernicus  ICV2017=49.32 
Wybór roku i nr wydania: rocznik
Wybór rocznika skorowidza: rocznik

 

Dane adresowe redakcji

Naczelny Sąd Administracyjny

Kancelaria Prezesa NSA

Redakcja Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

00-011 Warszawa, ul. G.P. Boduena 3/5, pok. 701

tel. (22) 551 67 25 lub 26; e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

www.nsa.gov.pl/zeszyty-naukowe.php

 

Dystrybucję i prenumeratę czasopisma prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33,01-208 Warszawa 

www.wolterskluwer.pl

Dział Czasopism; e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

tel. +48 22 535 82 03, faks +48 22 535 81 35; Infolinia: 801 044 545

 

Link do strony w języku angielskim

 

KOMITET REDAKCYJNY

Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Janusz Trzciński (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sekretarz redakcji

mgr Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA),

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

 

Rada  Programowa

Członkowie

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Stefan Babiarz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
 • mgr Irena Chojnacka (członek Biura Orzecznictwa NSA)
 • prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Andrzej Kisielewicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • mgr Maria Wiśniewska (sędzia w st. spocz.Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel (sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)

Międzynarodowi członkowie

 • Dr., Dr. h.c. mult. Eckart Hien (Niemcy; sędzia w st. spocz. Federalnego Sądu Administracynego Niemiec)
 • Dr. Univ.-Prof., Clemens Jabloner (Austria; Uniwersytet Wiedeński)
 • Prof. JUDr Jan Filip (Czechy; Uniwersytet Masaryka w Brnie; sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)
 • Sędzia Olof Olsson (Finlandia; sędzia w st. spocz. Naczelnego Sądu Administracyjnego Finlandii)
 • Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Rainer Arnold (Niemcy; Uniwersytet w Ratyzbonie)
 • Prof. dr  Georges Ravarani (Luksemburg; sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • Prof. dr hab. Virgilijus Valančius (Litwa; sędzia Sądu Unii Europejskiej; wykładowca honorowy Uniwersytetu Luksemburskiego)

 

 

Redaktorzy:

redaktor tematyczny   dr hab. Wojciech Piątek

redaktor językowy      mgr Justyna Woldańska

redaktor statystyczny  dr Michał Szwast

 

 

 

Wewnętrzna struktura ZNSA

Etyczne zasady obowiązujące w ZNSA

Zapora ghostwriting i guest authorship

Oświadczenie autora o przekazaniu licencji wydawniczej

Informacja dla autorów w sprawie przygotowania tekstu do publikacji

Zasady recenzowania

Formularz recenzji zewnętrznej

Deklaracja recenzenta o niewystępowaniu konfliktu intresów

Polityka RODO

 


Recenzenci:
Lista recenzentów współpracujących w 2011 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2012 roku z Redakcją ZNSA.
Lista recenzentów współpracujących w 2013 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2014 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2015 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2016 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2017 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2018 roku z Redakcją ZNSA

 


Spisy treści, contents, summary ZESZYTÓW NAUKOWYCH  wg roczników (do pobrania):

 

2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.