Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

 

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Marek Zirk-Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                                                     
 2. Dariusz Dudra
 3. Roman Hauser                       
 4. Maciej Jaśniewicz
 5. Elżbieta Kremer
 6. Andrzej Kuba                          
 7. Zdzisław Kostka
 8. Małgorzata Niezgódka-Medek                              
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                                              

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal 
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik
 6. Beata Cieloch
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Bogusław Dauter
 9. Maria Dożynkiewicz
 10. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Jan Grzęda 
 12. Antoni Hanusz
 13. Maciej Jaśniewicz
 14. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 15. Marek Kołaczek
 16. Bogdan Lubiński
 17. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 18. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 19. Izabela Najda - Ossowska
 20. Grażyna Nasierowska
 21. Małgorzata Niezgódka – Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 22. Danuta Oleś
 23. Ryszard Pęk 
 24. Jerzy Płusa
 25. Sławomir Presnarowicz
 26. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 27. Jolanta Sokołowska
 28. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 29. Krzysztof Winiarski
 30. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 31. Małgorzata Wolf – Kalamala
 32. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 33. Tomasz Zborzyński
 34. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 35. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - z upoważnienia Prezesa NSA wykonuje czynności  z zakresu administracji sądowej związane z działalnością Izby Gospodarczej 
 2. Zbigniew Czarnik
 3. Dorota Dąbek
 4. Dariusz Dudra
 5. Małgorzata Grzelak
 6. Maria Jagielska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 7. Ludmiła Jajkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej
 8. Gabriela Jyż
 9. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa
 10. Hanna Kamińska
 11. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 12. Elżbieta Kowalik-Grzanka
 13. Wojciech Kręcisz
 14. Andrzej Kuba
 15. Barbara Mleczko – Jabłońska
 16. Piotr Pietrasz
 17. Cezary Pryca
 18. Małgorzata Rysz
 19. Andrzej Skoczylas
 20. Krystyna Stec
 21. Mirosław Trzecki
 22. Henryk Wach

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – z upoważnienia Prezesa NSA wykonuje czynności  z zakresu administracji sądowej związane z działalnością Izby Ogólnoadministracyjnej
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Grzegorz Czerwiński
 7. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 8. Maciej Dybowski
 9. Tamara Dziełakowska
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 12. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 13. Andrzej Jurkiewicz
 14. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 15. Zdzisław Kostka
 16. Elżbieta Kremer
 17. Marzenna Linska – Wawrzon
 18. Aleksandra Łaskarzewska
 19. Anna Łuczaj
 20. Małgorzata Masternak – Kubiak
 21. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 22. Paweł Miładowski
 23. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 24. Wiesław Morys
 25. Czesława Nowak-Kolczyńska
 26. Monika Nowicka
 27. Małgorzata Pocztarek
 28. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 29. Robert Sawuła
 30. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 31. Jolanta Sikorska
 32. Jerzy Stelmasiak
 33. Rafał Stasikowski
 34. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 35. Przemysław Szustakiewicz
 36. Zbigniew Ślusarczyk
 37. Mirosław Wincenciak
 38. Marian Wolanin - Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 39. Andrzej Wawrzyniak
 40. Tomasz Zbrojewski
 41. Zygmunt Zgierski - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 42. Teresa Zyglewska
 43. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA