Sędziowie NSA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Janusz Drachal – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Maria  Wiśniewska – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

 Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Janusz Drachal                          
 3. Andrzej Jagiełło                         
 4. Ludmiła Jajkiewicz
 5. Hanna Kamińska                                  
 6. Zdzisław Kostka
 7. Małgorzata Niezgódka-Medek
 8. Monika Nowicka                                   
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                 
 12. Maria Wiśniewska                                 
 13. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka    

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik
 6. Krystyna Chustecka
 7. Beata Cieloch
 8. Arkadiusz Cudak
 9. Bogusław Dauter
 10. Maria Dożynkiewicz
 11. Anna Dumas - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 12. Jan Grzęda - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
 13. Antoni Hanusz
 14. Andrzej Jagiełło
 15. Maciej Jaśniewicz
 16. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 17. Marek Kołaczek
 18. Bogdan Lubiński
 19. Sylwester Marciniak  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 20. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 21. Izabela Najda - Ossowska
 22. Grażyna Nasierowska
 23. Małgorzata Niezgódka – Medek – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 24. Danuta Oleś
 25. Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 26. Jerzy Płusa
 27. Sławomir Presnarowicz
 28. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 29. Jolanta Sokołowska
 30. Roman Wiatrowski
 31. Krzysztof Winiarski
 32. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 33. Małgorzata Wolf – Kalamala
 34. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 35. Tomasz Zborzyński
 36. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 37. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej
 2. Zofia Borowicz
 3. Lidia Ciechomska-Florek
 4. Zbigniew Czarnik
 5. Dorota Dąbek
 6. Dariusz Dudra
 7. Maria Jagielska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 8. Ludmiła Jajkiewicz
 9. Gabriela Jyż
 10. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 11. Hanna Kamińska
 12. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 13. Wojciech Kręcisz
 14. Andrzej Kuba
 15. Barbara Mleczko – Jabłońska
 16. Piotr Pietrasz
 17. Cezary Pryca
 18. Małgorzata Rysz
 19. Joanna Sieńczyło – Chlabicz
 20. Andrzej Skoczylas
 21. Krystyna Stec
 22. Barbara Stukan – Pytlowany - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 23. Mirosław Trzecki
 24. Henryk Wach
 25. Joanna Zabłocka
 26. Janusz Zajda

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka – Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Grzegorz Czerwiński
 7. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 8. Maciej Dybowski
 9. Tamara Dziełakowska
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Roman Hauser - Naczelnik Wydziału VI  w Biurze Orzecznictwa
 12. Wojciech Jakimowicz
 13. Andrzej Jurkiewicz
 14. Małgorzata Jaśkowska – Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 15. Leszek Kiermaszek
 16. Zdzisław Kostka
 17. Elżbieta Kremer
 18. Marzenna Linska – Wawrzon
 19. Aleksandra Łaskarzewska
 20. Anna Łuczaj
 21. Małgorzata Masternak – Kubiak
 22. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 23. Paweł Miładowski
 24. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 25. Wiesław Morys
 26. Czesława Nowak-Kolczyńska
 27. Monika Nowicka
 28. Małgorzata Pocztarek
 29. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 30. Robert Sawuła
 31. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 32. Jolanta Sikorska
 33. Jerzy Stelmasiak
 34. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 35. Zbigniew Ślusarczyk
 36. Jan Paweł Tarno
 37. Marian Wolanin - Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 38. Andrzej Wawrzyniak
 39. Maria  Wiśniewska – Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa
 40. Tomasz Zbrojewski - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 41. Zygmunt Zgierski - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 42. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Maria  Wiśniewska –Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Małgorzata JaśkowskaPrzewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 2. Sylwester Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA