Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Dariusz Dudra
 3. Roman Hauser
 4. Maciej Jaśniewicz
 5. Elżbieta Kremer
 6. Andrzej Kuba                          
 7. Zdzisław Kostka
 8. Małgorzata Niezgódka-Medek                              
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                                              

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa 
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 6. Beata Cieloch
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Bogusław Dauter
 9. Maria Dożynkiewicz
 10. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Jan Grzęda
 12. Antoni Hanusz
 13. Maciej Jaśniewicz
 14. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 15. Marek Kołaczek
 16. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 17. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 18. Izabela Najda - Ossowska
 19. Grażyna Nasierowska
 20. Małgorzata Niezgódka – Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 21. Danuta Oleś
 22. Ryszard Pęk
 23. Jerzy Płusa
 24. Sławomir Presnarowicz
 25. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 26. Jolanta Sokołowska
 27. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 28. Krzysztof Winiarski
 29. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 30. Małgorzata Wolf – Kalamala
 31. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 32. Tomasz Zborzyński
 33. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 34. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra
 4. Małgorzata Grzelak
 5. Maria Jagielska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 6. Ludmiła Jajkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej
 7. Gabriela Jyż
 8. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 9. Hanna Kamińska
 10. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 11. Elżbieta Kowalik-Grzanka
 12. Wojciech Kręcisz
 13. Andrzej Kuba
 14. Barbara Mleczko – Jabłońska
 15. Piotr Pietrasz
 16. Piotr Piszczek
 17. Cezary Pryca
 18. Małgorzata Rysz
 19. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału VI w Biurze Orzecznictwa 
 20. Andrzej Skoczylas
 21. Krystyna Stec
 22. Mirosław Trzecki
 23. Henryk Wach

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA 
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Grzegorz Czerwiński
 7. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 8. Maciej Dybowski
 9. Tamara Dziełakowska
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 12. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 13. Andrzej Jurkiewicz
 14. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 15. Zdzisław Kostka
 16. Elżbieta Kremer
 17. Marzenna Linska – Wawrzon
 18. Aleksandra Łaskarzewska
 19. Anna Łuczaj
 20. Małgorzata Masternak – Kubiak
 21. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 22. Paweł Miładowski
 23. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 24. Wiesław Morys
 25. Czesława Nowak-Kolczyńska
 26. Monika Nowicka
 27. Małgorzata Pocztarek
 28. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 29. Robert Sawuła
 30. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 31. Jolanta Sikorska
 32. Rafał Stasikowski
 33. Jerzy Stelmasiak
 34. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 35. Przemysław Szustakiewicz
 36. Zbigniew Ślusarczyk
 37. Andrzej Wawrzyniak
 38. Mirosław Wincenciak
 39. Marian Wolanin - Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 40. Tomasz Zbrojewski
 41. Zygmunt Zgierski
 42. Teresa Zyglewska
 43. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA