Sędziowie NSA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Janusz Drachal – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Maria  Wiśniewska – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

 Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Janusz Drachal                          
 3. Andrzej Jagiełło                         
 4. Ludmiła Jajkiewicz
 5. Hanna Kamińska                                  
 6. Zdzisław Kostka
 7. Małgorzata Niezgódka-Medek
 8. Monika Nowicka                                   
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                 
 12. Maria Wiśniewska                                 
 13. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka    

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik
 6. Krystyna Chustecka
 7. Beata Cieloch
 8. Arkadiusz Cudak
 9. Bogusław Dauter
 10. Maria Dożynkiewicz
 11. Anna Dumas - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 12. Antoni Hanusz
 13. Andrzej Jagiełło
 14. Maciej Jaśniewicz
 15. Zbigniew Kmieciak
 16. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 17. Marek Kołaczek
 18. Bogdan Lubiński
 19. Sylwester Marciniak  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 20. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 21. Grażyna Nasierowska
 22. Małgorzata Niezgódka – Medek – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 23. Danuta Oleś
 24. Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 25. Jerzy Płusa
 26. Sławomir Presnarowicz
 27. Jerzy Rypina
 28. Hieronim Sęk
 29. Jolanta Sokołowska
 30. Roman Wiatrowski
 31. Krzysztof Winiarski
 32. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 33. Małgorzata Wolf – Kalamala
 34. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 35. Tomasz Zborzyński
 36. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 37. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej
 2. Zofia Borowicz
 3. Lidia Ciechomska-Florek
 4. Zbigniew Czarnik
 5. Dariusz Dudra
 6. Maria Jagielska
 7. Ludmiła Jajkiewicz
 8. Gabriela Jyż
 9. Joanna Kabat – Rembelska
 10. Hanna Kamińska
 11. Andrzej Kisielewicz
 12. Małgorzata Korycińska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 13. Wojciech Kręcisz
 14. Andrzej Kuba - Przewodniczący Wydziału II Izby Gospodarczej
 15. Maria Myślińska
 16. Piotr Pietrasz
 17. Cezary Pryca
 18. Zofia Przegalińska
 19. Anna Robotowska
 20. Małgorzata Rysz
 21. Joanna Sieńczyło – Chlabicz
 22. Andrzej Skoczylas
 23. Krystyna Stec
 24. Barbara Stukan – Pytlowany - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 25. Mirosław Trzecki
 26. Henryk Wach
 27. Irena Wiszniewska-Białecka
 28. Joanna Zabłocka
 29. Janusz Zajda

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Maria Czapska – Górnikiewicz
 7. Grzegorz Czerwiński
 8. Małgorzata Dałkowska – Szary – Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 9. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 10. Maciej Dybowski
 11. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 12. Andrzej Gliniecki
 13. Roman Hauser - Naczelnik Wydziału VI  w Biurze Orzecznictwa
 14. Wojciech Jakimowicz
 15. Andrzej Jurkiewicz
 16. Małgorzata Jaśkowska – Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 17. Irena Kamińska
 18. Teresa Kobylecka
 19. Zdzisław Kostka
 20. Elżbieta Kremer
 21. Marzenna Linska – Wawrzon
 22. Aleksandra Łaskarzewska
 23. Anna Łuczaj
 24. Małgorzata Masternak – Kubiak
 25. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 26. Paweł Miładowski
 27. Małgorzata Miron
 28. Wiesław Morys
 29. Czesława Nowak-Kolczyńska
 30. Monika Nowicka
 31. Małgorzata Pocztarek
 32. Jolanta Rajewska– Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 33. Jolanta Rudnicka
 34. Joanna Runge – Lissowska
 35. Włodzimierz Antoni Ryms
 36. Robert Sawuła
 37. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 38. Jolanta Sikorska
 39. Jerzy Stelmasiak
 40. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 41. Zbigniew Ślusarczyk
 42. Jan Paweł Tarno
 43. Andrzej Wawrzyniak
 44. Maria  Wiśniewska – Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa
 45. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Maria  Wiśniewska –Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Małgorzata JaśkowskaPrzewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 2. Sylwester Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
2. Jan Bała - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA