Sędziowie NSA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Janusz Drachal – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Janusz Drachal                          
 3. Dariusz Dudra
 4. Roman Hauser
 5. Andrzej Jagiełło                         
 6. Maciej Jaśniewicz
 7. Elzbieta Kremer
 8. Andrzej Kuba                          
 9. Zdzisław Kostka
 10. Małgorzata Niezgódka-Medek                              
 11. Małgorzata Pocztarek               
 12. Cezary Pryca
 13. Jan Rudowski                                              

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik
 6. Beata Cieloch
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Bogusław Dauter
 9. Maria Dożynkiewicz
 10. Anna Dumas - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Jan Grzęda - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
 12. Antoni Hanusz
 13. Andrzej Jagiełło
 14. Maciej Jaśniewicz
 15. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 16. Marek Kołaczek
 17. Bogdan Lubiński
 18. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 19. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 20. Izabela Najda - Ossowska
 21. Grażyna Nasierowska
 22. Małgorzata Niezgódka – Medek – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 23. Danuta Oleś
 24. Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 25. Jerzy Płusa
 26. Sławomir Presnarowicz
 27. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 28. Jolanta Sokołowska
 29. Roman Wiatrowski
 30. Krzysztof Winiarski
 31. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 32. Małgorzata Wolf – Kalamala
 33. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 34. Tomasz Zborzyński
 35. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 36. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej
 2. Lidia Ciechomska-Florek
 3. Zbigniew Czarnik
 4. Dorota Dąbek
 5. Dariusz Dudra
 6. Małgorzata Grzelak
 7. Maria Jagielska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 8. Ludmiła Jajkiewicz
 9. Gabriela Jyż
 10. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 11. Hanna Kamińska
 12. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 13. Elżbieta Kowalik-Grzanka
 14. Wojciech Kręcisz
 15. Andrzej Kuba
 16. Barbara Mleczko – Jabłońska
 17. Piotr Pietrasz
 18. Cezary Pryca
 19. Małgorzata Rysz
 20. Joanna Sieńczyło – Chlabicz
 21. Andrzej Skoczylas
 22. Krystyna Stec
 23. Barbara Stukan – Pytlowany - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 24. Mirosław Trzecki
 25. Henryk Wach
 26. Joanna Zabłocka
 27. Janusz Zajda

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Grzegorz Czerwiński
 7. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 8. Maciej Dybowski
 9. Tamara Dziełakowska
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 12. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 13. Andrzej Jurkiewicz
 14. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 15. Zdzisław Kostka
 16. Elżbieta Kremer
 17. Marzenna Linska – Wawrzon
 18. Aleksandra Łaskarzewska
 19. Anna Łuczaj
 20. Małgorzata Masternak – Kubiak
 21. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 22. Paweł Miładowski
 23. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 24. Wiesław Morys
 25. Czesława Nowak-Kolczyńska
 26. Monika Nowicka
 27. Małgorzata Pocztarek
 28. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 29. Robert Sawuła
 30. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 31. Jolanta Sikorska
 32. Jerzy Stelmasiak
 33. Rafał Stasikowski
 34. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 35. Przemysław Szustakiewicz
 36. Zbigniew Ślusarczyk
 37. Jan Paweł Tarno
 38. Mirosław Wincenciak
 39. Marian Wolanin - Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 40. Andrzej Wawrzyniak
 41. Tomasz Zbrojewski - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 42. Zygmunt Zgierski - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 43. Teresa Zyglewska
 44. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA