Sędziowie NSA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Janusz Drachal – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Maria  Wiśniewska – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

 Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Janusz Drachal                          
 3. Andrzej Jagiełło                         
 4. Ludmiła Jajkiewicz
 5. Hanna Kamińska                                  
 6. Zdzisław Kostka
 7. Małgorzata Niezgódka-Medek
 8. Monika Nowicka                                   
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                 
 12. Maria Wiśniewska                                 
 13. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka    

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik
 6. Krystyna Chustecka
 7. Beata Cieloch
 8. Arkadiusz Cudak
 9. Bogusław Dauter
 10. Maria Dożynkiewicz
 11. Anna Dumas - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 12. Antoni Hanusz
 13. Andrzej Jagiełło
 14. Maciej Jaśniewicz
 15. Zbigniew Kmieciak
 16. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 17. Marek Kołaczek
 18. Bogdan Lubiński
 19. Sylwester Marciniak  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 20. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 21. Izabela Najda - Ossowska
 22. Grażyna Nasierowska
 23. Małgorzata Niezgódka – Medek – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 24. Danuta Oleś
 25. Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 26. Jerzy Płusa
 27. Sławomir Presnarowicz
 28. Jerzy Rypina
 29. Hieronim Sęk
 30. Jolanta Sokołowska
 31. Roman Wiatrowski
 32. Krzysztof Winiarski
 33. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 34. Małgorzata Wolf – Kalamala
 35. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 36. Tomasz Zborzyński
 37. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 38. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej
 2. Zofia Borowicz
 3. Lidia Ciechomska-Florek
 4. Zbigniew Czarnik
 5. Dariusz Dudra
 6. Maria Jagielska
 7. Ludmiła Jajkiewicz
 8. Gabriela Jyż
 9. Joanna Kabat – Rembelska
 10. Hanna Kamińska
 11. Andrzej Kisielewicz
 12. Małgorzata Korycińska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 13. Wojciech Kręcisz
 14. Andrzej Kuba - Przewodniczący Wydziału II Izby Gospodarczej
 15. Maria Myślińska
 16. Piotr Pietrasz
 17. Cezary Pryca
 18. Zofia Przegalińska
 19. Małgorzata Rysz
 20. Joanna Sieńczyło – Chlabicz
 21. Andrzej Skoczylas
 22. Krystyna Stec
 23. Barbara Stukan – Pytlowany - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 24. Mirosław Trzecki
 25. Henryk Wach
 26. Joanna Zabłocka
 27. Janusz Zajda

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Maria Czapska – Górnikiewicz
 7. Grzegorz Czerwiński
 8. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 9. Maciej Dybowski
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Andrzej Gliniecki
 12. Roman Hauser - Naczelnik Wydziału VI  w Biurze Orzecznictwa
 13. Wojciech Jakimowicz
 14. Andrzej Jurkiewicz
 15. Małgorzata Jaśkowska – Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 16. Irena Kamińska
 17. Teresa Kobylecka
 18. Zdzisław Kostka
 19. Elżbieta Kremer
 20. Marzenna Linska – Wawrzon
 21. Aleksandra Łaskarzewska
 22. Anna Łuczaj
 23. Małgorzata Masternak – Kubiak
 24. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 25. Paweł Miładowski
 26. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 27. Wiesław Morys
 28. Czesława Nowak-Kolczyńska
 29. Monika Nowicka
 30. Małgorzata Pocztarek
 31. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 32. Joanna Runge – Lissowska
 33. Robert Sawuła
 34. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 35. Jolanta Sikorska
 36. Jerzy Stelmasiak
 37. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 38. Zbigniew Ślusarczyk
 39. Jan Paweł Tarno
 40. Andrzej Wawrzyniak
 41. Maria  Wiśniewska – Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa
 42. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Maria  Wiśniewska –Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Małgorzata JaśkowskaPrzewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 2. Sylwester Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
2. Jan Bała - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA