Petycje jednostkowe

Lp.

Nr sprawy

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Tematyka petycji

Stan aktualny

1.

V Inf/S 041/376/15

07.10.2015

Konrad Cezary Łakomy

Zmiana zasad anonimizacji orzeczeń w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl)

Udzielono odpowiedzi

2. V Inf/S 041/486/16 12.09.2016   Zmiana zasad korzystania z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administarcyjnych oraz warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego Udzielono odpowiedzi
3. V Inf/S 041/490/17 09.08.2017 Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska Publikacja na stronie BIP NSA elektronicznego rejestru umów zawieranych przez NSA

Udzielono odpowiedzi

4. V Inf/S 041/34/18 14.12.2017   Utworzenie sądu administracyjnego w Częstochowie Udzielono odpowiedzi
5.