Archiwum aktualności

Obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

W dniu 19 kwietnia 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystych obchodach upamiętniających 75 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Z tej okazji Prezes NSA złożył kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
więcej >

Konferencja w NSA na temat regulacji prawnych w zakresie obejścia i nadużycia prawa podatkowego

W dniach 26 - 27 marca 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się zorganizowana przez Izbę Finansową NSA konferencja pt. „Regulacje prawne w zakresie obejścia i nadużycia prawa podatkowego w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych”
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 22 marca 2018 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymali: pani Tamara Dziełakowska oraz pan Marian Wolanin, którzy orzekać będą w Izbie Ogólnoadministracyjnej, a także pani Dorota Dąbek, która orzekać będzie w Izbie Gospodarczej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali natomiast: pani Dorota Dziedzic-Chojnacka, pani Ewa Fiedorowicz, pani Monika Kramek, pan Wojciech Sawczuk, pani Monika Świercz, pani Anna Zaorska, którzy orzekać będą w Warszawie, a także pani Agnieszka Grosińska, która orzekać będzie w Łodzi, i pani Joanna Janiszewska-Ziołek, która orzekać będzie w Bydgoszczy. Ponadto na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym została powołana pani Małgorzata Kowalska, która orzekać będzie w Łodzi, pani Elżbieta Lemańska, która orzekać będzie w Białymstoku, a także pani Katarzyna Witkowicz-Grochowska, która orzekać będzie w Poznaniu.
więcej >

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

W dniu 21 marca 2018 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk – Sadowski wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, podczas którego Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła „Informację o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r.”. W zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości.
więcej >

Konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 19 marca 2018 r. w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, z udziałem gości zagranicznych: Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Koena Lenaertsa, Rzecznika Generalnego TSUE prof. UŚ dr hab. Macieja Szpunara oraz prof. UJ dr hab. Niny Półtorak – sędziego Sądu Unii Europejskiej oraz Prezesa NSA prof. dr hab. Marka Zirka-Sadowskiego i Wiceprezesa NSA prof. UŁ dr hab. Jacka Chlebnego
więcej >

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 r.”

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Posiedzenie zwołane zostało w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.)
więcej >

Obchody 50 rocznicy Marca '68

W dniu 8 marca 2018 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska wzięła udział w obchodach 50 rocznicy Marca ′68. Z tej okazji Wiceprezes NSA złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia marcowe 1968 roku.
więcej >

Uroczystość uhonorowania medalami „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”

W dniu 6 lutego 2018 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości uhonorowania medalami „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Medale wraz z podziękowaniami otrzymali Pan prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz – członek Biura Orzecznictwa NSA oraz sędziowie NSA: Pani Maria Czapska-Górnikiewicz, Pani Teresa Kobylecka, a także Pani Ewa Madej i Pan Przemysław Dumana, którzy orzekali w WSA w Gliwicach. Odznaczenia wręczył sędzia SO w Lublinie Krzysztof Wojtaszek - Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
więcej >

Spotkanie z ks. Leonem Dubrawskim Biskupem Kamieniecko-Podolskim

W dniu 29 stycznia 2018 r. Biskup Leon Dubrawski ordynariusz w Kamieńcu Podolskim złożył wizytę Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spotkał się również z pracownikami NSA. Wizyta związana była z podsumowaniem akcji „Świąteczna Paczka", w ramach której pracownicy NSA we współpracy z harcerzami z 58 Szczepu ZHR Rosa Venti zebrali i przekazali paczki przeznaczone dla polskich rodzin zamieszkujących na Podolu.
więcej >

Wizyta studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 12 grudnia 2017 r. w ramach zajęć z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupie towarzyszył dr hab. prof. SGH Aleksander Werner.
więcej >
strona 1 2 3 4 >