Archiwum aktualności

Polsko-francuskie seminarium sędziów administracyjnych

W dniach 29-30 września, na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, przebywała w Warszawie delegacja Rady Stanu Francji, pod przewodnictwem radczyni Rady Stanu Martine de Boisdeffre, Przewodniczącej Sekcji Studiów i Analiz.
więcej >

Polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych

W dniach 17-18 września w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się 3. polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych w ramach, współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym. Celem spotkania zorganizowanego przez NSA w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu było wzmocnienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 19 września 2019 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie otrzymała pani Joanna Człowiekowska.
więcej >

Uroczystość upamiętnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1 września 2019 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w Uroczystej Odprawie Wart dla upamiętnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
więcej >

75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzia Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej złożył kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z okazji obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz powstańcy warszawscy.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 10 lipca 2019 r. prof. Jacek Chlebny - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 10 czerwca 2019 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
więcej >

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku”

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku. Posiedzenie zwołane zostało w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.)
więcej >

Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 18 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny już po raz piąty otworzył swój gmach podczas Nocy Muzeów. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział blisko 1,2 tys. zwiedzających
więcej >

Konferencja Izby Finansowej NSA dotycząca nowych regulacji prawnych w zakresie uszczelniania poboru podatków dochodowych (25-26.03.2019)

W dniach 25 – 26 marca 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się zorganizowana przez Izbę Finansową NSA konferencja dotycząca nowych regulacji prawnych w zakresie uszczelniania poboru podatków dochodowych. Konferencję otworzył Prezes Izby Finansowej NSA - Jan Rudowski. Udział w niej wzięli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
więcej >
strona 1 2 3 4 >