Archiwum aktualności

Konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 19 marca 2018 r. w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, z udziałem gości zagranicznych: Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Koena Lenaertsa, Rzecznika Generalnego TSUE prof. UŚ dr hab. Macieja Szpunara oraz prof. UJ dr hab. Niny Półtorak – sędziego Sądu Unii Europejskiej oraz Prezesa NSA prof. dr hab. Marka Zirka-Sadowskiego i Wiceprezesa NSA prof. UŁ dr hab. Jacka Chlebnego
więcej >

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 r.”

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Posiedzenie zwołane zostało w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.)
więcej >

Obchody 50 rocznicy Marca '68

W dniu 8 marca 2018 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska wzięła udział w obchodach 50 rocznicy Marca ′68. Z tej okazji Wiceprezes NSA złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia marcowe 1968 roku.
więcej >

Uroczystość uhonorowania medalami „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”

W dniu 6 lutego 2018 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości uhonorowania medalami „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Medale wraz z podziękowaniami otrzymali Pan prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz – członek Biura Orzecznictwa NSA oraz sędziowie NSA: Pani Maria Czapska-Górnikiewicz, Pani Teresa Kobylecka, a także Pani Ewa Madej i Pan Przemysław Dumana, którzy orzekali w WSA w Gliwicach. Odznaczenia wręczył sędzia SO w Lublinie Krzysztof Wojtaszek - Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
więcej >

Spotkanie z ks. Leonem Dubrawskim Biskupem Kamieniecko-Podolskim

W dniu 29 stycznia 2018 r. Biskup Leon Dubrawski ordynariusz w Kamieńcu Podolskim złożył wizytę Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spotkał się również z pracownikami NSA. Wizyta związana była z podsumowaniem akcji „Świąteczna Paczka", w ramach której pracownicy NSA we współpracy z harcerzami z 58 Szczepu ZHR Rosa Venti zebrali i przekazali paczki przeznaczone dla polskich rodzin zamieszkujących na Podolu.
więcej >

Wizyta studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 12 grudnia 2017 r. w ramach zajęć z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupie towarzyszył dr hab. prof. SGH Aleksander Werner.
więcej >

Konferencja „W 95. rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego”

W dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się uroczysta konferencja „W 95. rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego”.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 15 listopada 2017 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Maria Wiśniewska – Dyrektor Biura Orzecznictwa wzięła udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Barbara Mleczko – Jabłońska, która orzekać będzie w Izbie Gospodarczej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali natomiast: pani Monika Świerczak, która orzekać będzie w Poznaniu, pan Jarosław Łuczaj oraz pan Tomasz Sałek, którzy orzekać będą w Warszawie, a także pan Piotr Kieres, pani Anetta Makowska-Hrycyk oraz pan Gabriel Węgrzyn, którzy orzekać będą we Wrocławiu.
więcej >

Udział Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w centralnych obchodach Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim.
więcej >

Konferencja „Wolna, Niepodległa” – 10 listopada 2017 r.

W dniu 10 listopada 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja „Wolna, Niepodległa” zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych oraz 58 Szczep ZHR „Rosa Venti”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.
więcej >
strona 1 2 3 4 >