Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

Oświadczenie w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt „NSA akceptuje nowy skład TK”

W dniu 3 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazały się artykuły autorstwa Małgorzaty Kryszkiewicz pt „NSA akceptuje nowy skład TK” oraz „NSA przecina spór o sędziów dublerów”.
więcej >

Sprostowanie artykułu pt. „Reformy sądów nie będzie” opublikowanego w Gazecie Wyborczej

W dniu 4 maja 2016 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” został opublikowany artykuł autorstwa Jana Rokity pt. „Reformy sądów nie będzie” (str. 11).
więcej >

Sprostowanie artykułu pt. „Trybunał Zredukowany” opublikowanego w Gazecie Wyborczej

W dniu 6 listopada 2015 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” został opublikowany artykuł Ewy Siedleckiej pt. „Trybunał Zredukowany”. We wspomnianej publikacji znajduje się nieprawdziwe stwierdzenie, że prof. Roman Hauser „przewidując problemy z zaprzysiężeniem, swojego dotychczasowego urzędu Prezesa NSA – nie złożył”.
więcej >

Odpowiedź na krytykę prasową

Odpowiedź na krytykę prasową zawartą w artykule Patrycji Dudek „Trudniej będzie zaskarżyć wykładnię fiskusa, choć miało być łatwiej” (Dziennik Gazeta Prawna z dnia 3 marca 2015 r., str. 2)
więcej >

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

W związku z odbieranymi sygnałami wskazującymi na duże zainteresowanie sprawą skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 2821/11, którym uchylono decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych - w tym adresów IP, autorów wpisów na forum internetowym, uprzejmie informujemy, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I OSK 1666/12 oddalił skargę kasacyjną, utrzymując tym samym w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.
więcej >
strona 1 2 >