Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego NSA

 • Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2021 r.

  Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.), w dniach 4 i 9 listopada 2021 r. dokonał darowizny na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
  Szczegóły znajdują się w plikach poniżej.

  Wykaz składników 1 - pobierz
  Wykaz składników 2 - pobierz


 • Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2021 r.

  Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników nr 1 - pobierz
  Wykaz składników nr 2 - pobierz
  Wykaz składników nr 3 - pobierz


 • Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2021 r.

  Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć  do dnia 20 października 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.), w dniu 10 sierpnia 2021 r. dokonał darowizny na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
  Szczegóły znajdują się w pliku poniżej.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć  do dnia 20 lipca 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres)
  z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r., poz.578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na rzecz innych jednostek administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego. Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Jednostki, o których mowa w § 38 ust. 1 Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem zbędnych składników w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2021 r. do godz. 16.00. na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  Ul. G.P. Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres). Składany wniosek powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie”.
  Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019, Poz.2004) w dniu 28.04.2021 r. dokonano nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Honda Accord WI 5926C na rzecz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
   

 • W związku z zakończeniem procedury darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie § 39 ust. 1 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004), Naczelny Sąd Administracyjny  informuje o dokonanej darowiźnie na rzecz organizacji pożytku publicznego "Polski Komitet Pomocy Społecznej"
 
Wykaz składników - pobierz

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-11-30 14:50:13
Utworzył: Magdalena Kurek
Data ostatniej publikacji: 2021-12-02 16:27:34
Opublikował: Adriana Koralewska