Informacje dotyczące przetwarzania danych w NSA

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań sądowych - pobierz

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji - pobierz

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej - pobierz

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - pobierz

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-06-25 11:33:03
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2021-10-07 11:38:43
Opublikował: Magdalena Kurek