Orzecznictwo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych powstała w celu stworzenia podmiotom zainteresowanym warunków do jak najpełniejszego dostępu do treści rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W bazie znajdują się orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.

Baza ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

Praktyki nadmiernego korzystania z zasobów Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych, z uwagi na potrzebę zapewnienia równego dostępu dla wszystkich użytkowników oraz na ograniczone możliwości techniczne bazy, będą blokowane.

W przypadku braku w bazie interesującego Państwa orzeczenia prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej NSA e-mail: informacje@nsa.gov.pl, tel. 22 551 60 00.

 

Link do strony Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-11-22 10:31:19
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji: 2024-01-29 23:45:09
Opublikował: Jarosław Czarnota