Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2016-05-06

Raport ekspercki nt. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym

Powołany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zespół ekspercki pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Kmieciaka przedstawił drugą, uzupełnioną wersję raportu nt. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym.

Raport nie obejmuje projektu przepisów o mediacji w postępowaniu administracyjnym, które mają zostać włączone do rozdziału o środkach zaskarżenia. Wynik trwających w tym przedmiocie prac przedstawiony zostanie w formie aneksu do raportu.

Opracowanie zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Link do raportu w wersji pdf