Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego*:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Dariusz Dudra
 3. Jan Grzęda
 4. Roman Hauser
 5. Maciej Jaśniewicz
 6. Elżbieta Kremer
 7. Andrzej Kuba                          
 8. Zdzisław Kostka
 9. Małgorzata Niezgódka-Medek                              
 10. Małgorzata Pocztarek               
 11. Cezary Pryca
 12. Jan Rudowski                                              

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa 
 4. Stanisław Bogucki- Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej 
 5. Paweł Borszowski
 6. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 7. Beata Cieloch
 8. Arkadiusz Cudak
 9. Anna Dalkowska
 10. Bogusław Dauter
 11. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 12. Dominik Gajewski
 13. Jan Grzęda
 14. Antoni Hanusz
 15. Maciej Jaśniewicz
 16. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 17. Marek Kołaczek
 18. Zbigniew Łoboda
 19. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 20. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 21. Izabela Najda - Ossowska
 22. Małgorzata Niezgódka – Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 23. Danuta Oleś
 24. Ryszard Pęk
 25. Jerzy Płusa
 26. Sławomir Presnarowicz
 27. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 28. Jolanta Sokołowska
 29. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 30. Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej
 31. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 32. Małgorzata Wolf – Kalamala
 33. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 34. Tomasz Zborzyński
 35. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 36. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra
 4. Małgorzata Grzelak
 5. Maria Jagielska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 6. Ludmiła Jajkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej
 7. Gabriela Jyż
 8. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 9. Hanna Kamińska
 10. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 11. Wojciech Kręcisz
 12. Andrzej Kuba
 13. Barbara Mleczko – Jabłońska
 14. Piotr Pietrasz
 15. Piotr Piszczek
 16. Cezary Pryca
 17. Małgorzata Rysz
 18. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału VI w Biurze Orzecznictwa 
 19. Andrzej Skoczylas
 20. Krystyna Stec
 21. Mirosław Trzecki
 22. Henryk Wach

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA 
 2. Iwona Bogucka
 3. Małgorzata Borowiec
 4. Roman Ciąglewicz
 5. Grzegorz Czerwiński
 6. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 7. Maciej Dybowski
 8. Tamara Dziełakowska
 9. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 10. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 11. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 12. Andrzej Jurkiewicz
 13. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 14. Zdzisław Kostka
 15. Mariola Kowalska
 16. Elżbieta Kremer
 17. Marzenna Linska – Wawrzon
 18. Aleksandra Łaskarzewska
 19. Anna Łuczaj
 20. Małgorzata Masternak – Kubiak
 21. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 22. Paweł Miładowski
 23. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 24. Czesława Nowak-Kolczyńska
 25. Monika Nowicka
 26. Małgorzata Pocztarek - Przewodnicząca Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 27. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 28. Robert Sawuła
 29. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 30. Jolanta Sikorska
 31. Rafał Stasikowski
 32. Jerzy Stelmasiak
 33. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 34. Przemysław Szustakiewicz
 35. Zbigniew Ślusarczyk
 36. Andrzej Wawrzyniak
 37. Mirosław Wincenciak
 38. Marian Wolanin - Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 39. Tomasz Zbrojewski
 40. Zygmunt Zgierski
 41. Teresa Zyglewska
 42. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Roman Hauser - Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA

 

*poza sędziami NSA przeniesionymi do orzekania w wsa na podstawie art. 94 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271)