Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 59
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
IV SA/Wa 937/21 2021-09-24 09:00 Sala A jawne 6132 A. Balicka (spr.)
J. Borkowska
A. Wąsikowska
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 770/21 2021-09-24 09:00 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa jawne 6010 A. Siwek (spr.)
B. Cieśla
M. Montowski
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę
III SA/Wa 1697/21 2021-09-24 09:00 Sala E jawne 6114 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Oddalono skargę
III SA/Wa 730/21 2021-09-24 09:40 Sala E jawne 6117 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz (spr.)
A. Sułkowska
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r.

Oddalono skargę
VII SA/Wa 567/21 2021-09-24 09:45 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa jawne 6361 A. Siwek
B. Cieśla
M. Montowski (spr.)
wpis do rejestru zabytków

Oddalono skargę
IV SA/Wa 919/21 2021-09-24 10:00 Sala A jawne 6132 A. Balicka (spr.)
J. Borkowska
A. Wąsikowska
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Oddalono skargę
III SA/Wa 839/21 2021-09-24 10:20 Sala E jawne 6115 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 974/21 2021-09-24 10:30 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa jawne 6099 A. Siwek (spr.)
B. Cieśla
M. Montowski
określenie opłaty stałej za usługi wodne

Oddalono skargę
IV SA/Wa 505/21 2021-09-24 11:00 Sala A jawne 6132 A. Balicka
J. Borkowska (spr.)
A. Wąsikowska
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Oddalono skargę
III SA/Wa 588/21 2021-09-24 11:00 Sala E jawne 6113 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz (spr.)
A. Sułkowska
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 637/21 2021-09-24 11:30 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa jawne 6391/6150 A. Siwek
B. Cieśla
M. Montowski (spr.)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
III SA/Wa 2384/20 2021-09-24 11:40 Sala E jawne 6113 M. Waksmundzka-Karasińska (spr.)
P. Przybysz
A. Sułkowska
określenie wysokości odsetek za zwłokę z tytułu nieuiszczonej w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2015 r.

Oddalono skargę
IV SA/Wa 938/21 2021-09-24 12:00 Sala A jawne 6132 A. Balicka
J. Borkowska (spr.)
A. Wąsikowska
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
VII SA/Wa 249/21 2021-09-24 12:15 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa jawne 6010 A. Siwek
B. Cieśla (spr.)
M. Montowski
umorzenie postępowania administracyjnego
III SA/Wa 2597/20 2021-09-24 12:20 Sala E jawne 6113 M. Waksmundzka-Karasińska (spr.)
P. Przybysz
A. Sułkowska
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych
VII SA/Wa 250/21 2021-09-24 12:30 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa jawne 6010 A. Siwek
B. Cieśla (spr.)
M. Montowski
umorzenie postępowania administracyjnego
IV SA/Wa 774/21 2021-09-24 13:00 Sala A jawne 6272 A. Balicka
J. Borkowska
A. Wąsikowska (spr.)
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
IV SA/Wa 823/21 2021-09-24 14:00 Sala A jawne 6340 A. Balicka
J. Borkowska
A. Wąsikowska (spr.)
odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
II SA/Wa 31/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6540 A. Góraj
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
udostępnienie dokumentów
II SA/Wa 496/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6212 A. Góraj (spr.)
E. Kwiecińska
I. Maciejuk
odmowa przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
II SA/Wa 701/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6480 A. Góraj (spr.)
E. Kwiecińska
I. Maciejuk
odmowa udostępnienia informacji publicznej
II SA/Wa 1080/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6192 A. Góraj
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
II SA/Wa 1117/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6197 A. Góraj
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
stwierdzenie wygaśnięcia stosunku służbowego
III SA/Wa 218/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6115 M. Waksmundzka-Karasińska (spr.)
P. Przybysz
A. Sułkowska
ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2012 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 518/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6560/6112 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Oddalono skargę
III SA/Wa 566/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6116 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wa 612/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6116 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz (spr.)
A. Sułkowska
łączne zobowiązanie pieniężne za 2015 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 613/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6116 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz (spr.)
A. Sułkowska
łączne zobowiązanie pieniężne za 2014 r.

Oddalono skargę
IV SA/Wa 547/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6052 A. Balicka
J. Borkowska (spr.)
A. Wąsikowska
stwierdzenie nieważności decyzji

Oddalono skargę
VI SA/Wa 25/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6461 S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska
odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: "Sposób i system automatycznego monitorowania obecności" P.409577- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1114/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 6461 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
M. Maliszewska
oddalenia sprzeciwu wobec patentu na wynalazek pt.:"Sposób wytwarzania opatrunku z estrów chityny" (Pat. 229513)- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1280/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
M. Maliszewska
ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1281/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska (spr.)
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1297/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
M. Maliszewska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1311/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska (spr.)
objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1479/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska
ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1542/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
M. Maliszewska
stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1839/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 652 S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SAB/Wa 8/21 2021-09-24 art.15zzs4 niejawne 658/6036 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska (spr.)
bezczynności w doprowadzeniu drogi gminnej do należytego stanu technicznego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 856/20 2021-09-24 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6049 S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska
sprostowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 1454/21 2021-09-24 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6060 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
M. Maliszewska (spr.)
odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu dot. koncesji (złoże "Dankowice 1") - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 1512/21 2021-09-24 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6035 S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
M. Maliszewska
kary pieniężnej - tryb uproszczony.
III SA/Wa 1697/20 2021-09-24 Sala C niejawne 6118 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym
III SA/Wa 294/21 2021-09-24 Sala C niejawne 6391/6116 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
uchwała Rady Gminy Cegłów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty dla nieruchomości niezamieszkanych

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 381/21 2021-09-24 Sala C niejawne 6560/6119 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz
A. Sułkowska (spr.)
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
III SA/Wa 480/21 2021-09-24 Sala C niejawne 6118 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz (spr.)
A. Sułkowska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych
III SA/Wa 481/21 2021-09-24 Sala C niejawne 6118 M. Waksmundzka-Karasińska
P. Przybysz (spr.)
A. Sułkowska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
II SA/Wa 747/21 2021-09-24 Sala F niejawne 650 A. Góraj
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
odmowa przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
II SA/Wa 1083/21 2021-09-24 Sala F niejawne 6480 A. Góraj
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
odmowa udostępnienia informacji publicznej
II SAB/Wa 125/21 2021-09-24 Sala F niejawne 658/6148 A. Góraj (spr.)
E. Kwiecińska
I. Maciejuk
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 20 lutego 2019 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy
II SAB/Wa 294/21 2021-09-24 Sala F niejawne 658/6480 A. Góraj (spr.)
E. Kwiecińska
I. Maciejuk
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
II SAB/Wa 317/21 2021-09-24 Sala F niejawne 659/6192 A. Góraj
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia stosowania przepisów
II SAB/Wa 333/21 2021-09-24 Sala F niejawne 658/6480 A. Góraj
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
bezczynność w przedmiocvie rozpoznania wniosku z dnia 10 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
II SAB/Wa 439/21 2021-09-24 Sala F niejawne 658/6480 A. Góraj
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 20 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
IV SA/Wa 884/21 2021-09-24 Sala G niejawne 6272 A. Balicka
J. Borkowska
A. Wąsikowska (spr.)
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Oddalono skargę
IV SAB/Wa 892/21 2021-09-24 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka (spr.)
J. Borkowska
A. Wąsikowska
bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 987/21 2021-09-24 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka (spr.)
J. Borkowska
A. Wąsikowska
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 1081/21 2021-09-24 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
J. Borkowska (spr.)
A. Wąsikowska
bezczynność przy rozpatrywaniu odwołania

Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 1131/21 2021-09-24 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
J. Borkowska
A. Wąsikowska (spr.)
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021