Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 6
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Go 477/22 2023-03-30 10:00 sala A niejawne 6112 A. Rzepecka (spr.)
D. Bronowicki
D. Skupień
zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidenjonowanych za poszczególne miesiące 2018 roku
I SA/Go 478/22 2023-03-30 10:10 sala A niejawne 6112 A. Rzepecka
D. Bronowicki
D. Skupień (spr.)
odsetki za zwłokę w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidenjonowanych za poszczególne miesiące 2018 roku
I SA/Go 11/23 2023-03-30 10:20 sala A niejawne 6110 A. Rzepecka
D. Bronowicki (spr.)
D. Skupień
podatek od towarów i usług za lipiec 2017 r
I SA/Go 2/23 2023-03-30 10:30 sala A niejawne 6115 A. Rzepecka
D. Bronowicki (spr.)
D. Skupień
stwierdzenie niewazności decyzji w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
I SA/Go 8/23 2023-03-30 10:40 sala A niejawne 6112/6110 A. Rzepecka
Z. Kruszewski
J. Niedzielski (spr.)
określenie spadkodawcy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2016-2017, podatku od towarów i usług za luty 2017 r. oraz orzeczenie o solidarnej odpowiedzilsności spadkobierców za zobowiązania
I SA/Go 12/23 2023-03-30 10:50 sala A niejawne 6115 A. Rzepecka
Z. Kruszewski (spr.)
J. Niedzielski
zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2021 rok


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021