Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 11
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Go 76/24 2024-05-23 10:00 sala A jawne 6550 D. Bronowicki (spr.)
J. Niedzielski
A. Rzepecka
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2021 rok

Oddalono skargę
I SA/Go 75/24 2024-05-23 10:30 sala A jawne 6550 D. Bronowicki
J. Niedzielski
A. Rzepecka (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) za 2021 rok

Oddalono skargę
II SA/Go 155/24 2024-05-23 09:00 Sala 101 niejawne 6536 J. Jaśkiewicz (spr.)
K. Rogalski
G. Staniszewska
odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Go 129/24 2024-05-23 09:00 Sala 103 niejawne 6037 M. Ruszyński
K. Rogalski
G. Staniszewska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej

Oddalono skargę
I SA/Go 59/24 2024-05-23 09:00 sala A niejawne 6115 D. Bronowicki
J. Niedzielski (spr.)
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2019 rok

Oddalono skargę
I SA/Go 62/24 2024-05-23 09:10 sala A niejawne 6119 D. Bronowicki
J. Niedzielski (spr.)
A. Rzepecka
odmowa uzupełnienia i sprostowania postanowienia

Oddalono skargę
II SA/Go 113/24 2024-05-23 09:30 Sala 103 niejawne 6039 M. Ruszyński
K. Rogalski
G. Staniszewska (spr.)
odmowa przywrócenia terminu

Oddalono skargę
II SA/Go 112/24 2024-05-23 10:00 Sala 103 niejawne 6039 M. Ruszyński (spr.)
K. Rogalski
G. Staniszewska
odmowa przywrócenia terminu

Oddalono skargę
II SA/Go 138/24 2024-05-23 10:30 Sala 103 niejawne 6320 M. Ruszyński
K. Rogalski
G. Staniszewska (spr.)
odmowa przyznania pomocy ze środków z budżetu państwa

Oddalono skargę
II SA/Go 160/24 2024-05-23 11:00 Sala 103 niejawne 6149 M. Ruszyński
K. Rogalski (spr.)
G. Staniszewska
odmowa przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Go 120/24 2024-05-23 11:30 Sala 103 niejawne 6536 M. Ruszyński
K. Rogalski (spr.)
G. Staniszewska
umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie odsetek od należności z tytułu składek

Oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021