Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 4
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Go 1056/21 2022-05-18 09:00 sala B jawne 6391/6150 J. Piątek
J. Jaśkiewicz (spr.)
K. Karwatowicz
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa

Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części
II SA/Go 165/22 2022-05-18 10:00 sala B jawne 6143 J. Piątek
K. Karwatowicz
K. Rogalski (spr.)
odmowa przyznania stypendium rektora

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Go 200/22 2022-05-18 11:00 Sala 101 niejawne 6037 J. Piątek (spr.)
K. Karwatowicz
K. Rogalski
Nałożenie kary pieniężnej

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Go 109/22 2022-05-18 12:00 Sala 101 niejawne 6401/6150 G. Staniszewska (spr.)
K. Karwatowicz
K. Rogalski
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej i Komuny Paryskiej w Żarach

Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021