Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 11
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Gl 721/21 2021-09-24 08:45 sala nr 16 jawne 6401/6135 A. Żurawik (spr.)
E. Kędzierska
S. Nitecki
Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Oddalono skargę
II SA/Gl 655/21 2021-09-24 09:30 sala nr 16 jawne 6392/6324 A. Żurawik
E. Kędzierska (spr.)
S. Nitecki
Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Oddalono skargę
II SA/Gl 373/21 2021-09-24 10:15 sala nr 16 jawne 6329 A. Żurawik
E. Kędzierska
S. Nitecki (spr.)
Świadczenie wychowawcze

Oddalono skargę
II SA/Gl 1563/20 2021-09-24 11:15 sala nr 16 jawne 6014 A. Żurawik
E. Kędzierska
S. Nitecki (spr.)
Wykonanie określonych robót budowlanych

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Gl 640/21 2021-09-24 10:45 sala nr 16 niejawne 6032 A. Żurawik (spr.)
E. Kędzierska
S. Nitecki
Odmowa zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

Uchylono zaskarżony akt
Uznano obowiązek
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Gl 680/21 2021-09-24 10:55 sala nr 16 niejawne 6329 A. Żurawik (spr.)
E. Kędzierska
S. Nitecki
Świadczenie pielęgnacyjne

Oddalono skargę
II SA/Gl 732/21 2021-09-24 11:05 sala nr 16 niejawne 6320 A. Żurawik (spr.)
E. Kędzierska
S. Nitecki
Zasiłek celowy

Oddalono skargę
II SA/Gl 891/21 2021-09-24 11:45 sala nr 16 niejawne 6411/6079 A. Żurawik
E. Kędzierska (spr.)
S. Nitecki
Zgoda na wystąpienie z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy

Uchylono akt nadzoru
II SA/Gl 789/21 2021-09-24 11:55 sala nr 16 niejawne 6032 A. Żurawik
E. Kędzierska (spr.)
S. Nitecki
Odmowa zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

Uchylono zaskarżony akt
Uznano obowiązek
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Gl 126/21 2021-09-24 12:10 sala nr 16 niejawne 6010 A. Żurawik
E. Kędzierska
S. Nitecki (spr.)
Pozwolenie na budowę

Oddalono skargę
II SA/Gl 437/21 2021-09-24 12:20 sala nr 16 niejawne 6160 A. Żurawik
E. Kędzierska
S. Nitecki (spr.)
Uchybienie terminu do wniesienia odwołania w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej

Oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021