Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 13
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 1023/18 2022-05-23 Sala A niejawne 6560/6110 III SA/Gl 983/17 Z. Łoboda (spr.) Interpretacja co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług; Interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Podjęto zawieszone postępowanie
I FZ 289/21 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Gl 1168/21 Z. Łoboda (spr.) określenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia 2014 r.

Uchylono zaskarżone postanowienie
I FSK 603/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Bd 565/21 S. Marciniak (spr.) podatek od towarów i usług za wrzesień i grudzień 2016 r.

Zdjęto z wokandy
I FSK 634/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 204/19 Z. Łoboda (spr.) podatek od towarów i usług za I i II kwartał 2014 r.

Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
I FZ 5/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Łd 900/21 Z. Łoboda (spr.) podatek od towarów i usług za kwiecień 2015 r.

Zwrócono zażalenie do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków
I FZ 38/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Sz 527/21 Z. Łoboda (spr.) Interpretacja co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług; Interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Oddalono zażalenie
I FZ 39/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Gd 847/21 Z. Łoboda (spr.) podatek od towarów i usług za lipiec 2014 r.

Uchylono zaskarżone postanowienie
I FZ 62/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Ke 697/21 S. Marciniak (spr.) podatek od towarów i usług za kwiecień 2014r.

Oddalono zażalenie
I FZ 90/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Lu 504/20 S. Marciniak (spr.) podatek od towarów i usług za listopad 2014 r.

Zwrócono zażalenie do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków
I FZ 98/22 2022-05-23 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 288/21 S. Marciniak (spr.) podatek od towarów i usług za listopad i grudzień 2015 r.

Zdjęto z wokandy
II FZ 40/22 2022-05-23 Sala F niejawne 6113 I SA/Wr 295/21 A. Hanusz (spr.) podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r.

Oddalono zażalenie
III FZ 79/22 2022-05-23 Sala F niejawne 6117 III SA/Wa 2383/21 T. Zborzyński (spr.) odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Oddalono zażalenie
III FZ 143/22 2022-05-23 Sala F niejawne 6118 I SA/Gd 972/21 T. Zborzyński (spr.) egzekucja świadczeń pieniężnych

Oddalono zażalenie


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021