Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 180
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II GSK 2323/23 2024-05-23 09:00 Sala A jawne 6209 V SA/Wa 628/23 J. Kabat-Rembelska (spr.)
M. Kamiński
K. Sobieralski
uznanie produktu za niespełniający definicji dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
II GSK 114/24 2024-05-23 09:00 Sala A jawne 6209 V SA/Wa 627/23 J. Kabat-Rembelska (spr.)
M. Kamiński
K. Sobieralski
informacja o uznaniu produktu za niespełniający definicji środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
III OSK 3092/23 2024-05-23 09:00 Sala B jawne 6192 II SA/Wa 2024/22 Z. Ślusarczyk (spr.)
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz
Zwolnienie ze służby w Policji

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 226/22 2024-05-23 09:00 Sala C jawne 6115 I SA/Kr 313/21 S. Bogucki (spr.)
M. Łent
W. Stachurski
podatek od nieruchomości za 2009 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Odstąpiono od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości
I OSK 429/21 2024-05-23 09:00 Sala D jawne 6070 II SA/Gd 43/20 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2068/21 2024-05-23 09:00 Sala E jawne 6010 VII SA/Wa 274/21 J. Siegień (spr.)
T. Bąkowski
G. Rząsa
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę kasacyjną
II FSK 1066/21 2024-05-23 09:00 Sala F jawne 6113 I SA/Kr 914/20 T. Zborzyński (spr.)
A. Kot
J. Płusa
podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 2456/21 2024-05-23 09:00 Sala G jawne 6014 VII SA/Wa 31/21 A. Jurkiewicz (spr.)
L. Kiermaszek
J. Stankowski
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 2832/23 2024-05-23 09:30 Sala B jawne 6196 II SA/Wa 138/23 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz (spr.)
Zwolnienie ze służby

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Odstąpiono od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości
III FSK 740/23 2024-05-23 09:30 Sala C jawne 6115 I SA/Kr 682/22 S. Bogucki (spr.)
M. Łent
W. Stachurski
podatek od nieruchomości za 2011 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 741/23 2024-05-23 09:30 Sala C jawne 6115 I SA/Kr 683/22 S. Bogucki (spr.)
M. Łent
W. Stachurski
podatek od nieruchomości za 2012 r.

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 430/21 2024-05-23 09:30 Sala D jawne 6070 II SA/Gd 44/20 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Niedopuszczalność odwołania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 1491/21 2024-05-23 09:30 Sala E jawne 6155 IV SA/Wa 1560/20 J. Siegień
T. Bąkowski
G. Rząsa (spr.)
Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 1051/21 2024-05-23 09:30 Sala F jawne 6112 I SA/Sz 295/21 T. Zborzyński
A. Kot
J. Płusa (spr.)
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 2121/21 2024-05-23 09:30 Sala G jawne 638/6014 II SA/Ke 370/21 A. Jurkiewicz (spr.)
L. Kiermaszek
J. Stankowski
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2359/21 2024-05-23 09:30 Sala G jawne 638/6014 II SA/Ke 369/21 A. Jurkiewicz (spr.)
L. Kiermaszek
J. Stankowski
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 395/22 2024-05-23 09:40 Sala A jawne 6039 VI SA/Wa 1036/21 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński (spr.)
K. Sobieralski
kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku określonego w ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera
III OSK 2257/23 2024-05-23 10:00 Sala B jawne 658/6480 II SAB/Wa 143/23 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 36/24 2024-05-23 10:00 Sala C jawne 6118 III SA/Wa 1385/23 S. Bogucki
M. Łent
W. Stachurski (spr.)
egzekucja świadczeń pieniężnych

Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I OSK 464/21 2024-05-23 10:00 Sala D jawne 6180 I SA/Wa 2617/19 M. Stojanowski
A. Wesołowska
Z. Zgierski (spr.)
Ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 1892/23 2024-05-23 10:00 Sala E jawne 658/6159 II SAB/Kr 33/23 J. Siegień
T. Bąkowski (spr.)
G. Rząsa
nakazanie przywrócenia poprzedniego zagospodarownia terenu

Uchylono zaskarżony wyrok w części i stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałej części skargę kasacyjną oddalono
II FSK 536/21 2024-05-23 10:00 Sala F jawne 6112 I SA/Gd 388/20 T. Zborzyński
A. Kot (spr.)
J. Płusa
nieważność decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II GSK 444/21 2024-05-23 10:05 Sala A jawne 6039 VII SA/Wa 535/20 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński (spr.)
K. Sobieralski
nałożenie kary administracyjnej na przewoźnika lotniczego
II GSK 297/21 2024-05-23 10:30 Sala A jawne 6205 III SA/Kr 427/19 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
K. Sobieralski (spr.)
kara pieniężna za wytwarzanie środka zastępczego
III OSK 2398/23 2024-05-23 10:30 Sala B jawne 6192 II SA/Wa 51/23 Z. Ślusarczyk (spr.)
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz
Odmowa uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie zwolnienia decyzji

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 4635/21 2024-05-23 10:30 Sala C jawne 6117 III SA/Wa 1468/20 S. Bogucki
M. Łent (spr.)
W. Stachurski
odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 525/21 2024-05-23 10:30 Sala D jawne 6079 I SA/Wa 2329/19 M. Stojanowski
A. Wesołowska (spr.)
Z. Zgierski
Odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2008/21 2024-05-23 10:30 Sala E jawne 6014 II SA/Sz 743/20 J. Siegień (spr.)
T. Bąkowski
G. Rząsa
Nakaz rozbiórki budowli

Oddalono skargę kasacyjną
II FSK 1052/21 2024-05-23 10:30 Sala F jawne 6112 I SA/Sz 194/21 T. Zborzyński (spr.)
A. Kot
J. Płusa
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 1073/21 2024-05-23 10:30 Sala F jawne 6112 I SA/Sz 190/21 T. Zborzyński (spr.)
A. Kot
J. Płusa
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 2124/21 2024-05-23 10:30 Sala G jawne 6010 II SA/Go 662/20 A. Jurkiewicz
L. Kiermaszek
J. Stankowski (spr.)
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Odstąpiono od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości
II GSK 437/21 2024-05-23 11:00 Sala A jawne 6205 VII SA/Wa 522/20 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
K. Sobieralski (spr.)
nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności w ramach nadzoru sanitarnego
III OSK 2419/23 2024-05-23 11:00 Sala B jawne 6192 II SA/Wa 509/22 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz (spr.)
Wymierzenie kary dyscyplinarnej - upomnienia

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 762/22 2024-05-23 11:00 Sala C jawne 6115 I SA/Po 765/21 S. Bogucki
M. Łent
W. Stachurski (spr.)
podatek od nieruchomości za 2021 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I OSK 625/21 2024-05-23 11:00 Sala D jawne 6180 II SA/Bk 753/20 M. Stojanowski
A. Wesołowska
Z. Zgierski (spr.)
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2051/21 2024-05-23 11:00 Sala E jawne 6153 II SA/Gd 899/20 J. Siegień
T. Bąkowski (spr.)
G. Rząsa
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 411/21 2024-05-23 11:30 Sala A jawne 6312 II SA/Wa 2707/19 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
K. Sobieralski (spr.)
odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową w celu sportowym
III OSK 4995/21 2024-05-23 11:30 Sala B jawne 6192 II SA/Wa 1494/20 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Odmowa wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 243/24 2024-05-23 11:30 Sala C jawne 6391/6116 II SA/Kr 278/20 S. Bogucki
M. Łent (spr.)
W. Stachurski
skarga na uchwałę rady gminy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 506/21 2024-05-23 11:30 Sala D jawne 6070 I SA/Wa 151/20 M. Stojanowski
A. Wesołowska (spr.)
Z. Zgierski
Odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 1494/21 2024-05-23 11:30 Sala E jawne 6391/6150 II SA/Gl 1007/20 J. Siegień
T. Bąkowski
G. Rząsa (spr.)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta

Uchylono zaskarżony wyrok w części i stwierdzono nieważność uchwały w części, w pozostałej części oddalono skargę oraz oddalono skargę kasacyjną w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 1062/21 2024-05-23 11:30 Sala F jawne 6112 I SA/Bk 231/21 T. Zborzyński
A. Kot
J. Płusa (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.

Uchylono zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 2118/21 2024-05-23 11:30 Sala G jawne 6010 VII SA/Wa 508/21 A. Jurkiewicz
L. Kiermaszek
J. Stankowski (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania nieważnościowego

Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 2119/21 2024-05-23 11:30 Sala G jawne 6010 VII SA/Wa 509/21 A. Jurkiewicz
L. Kiermaszek
J. Stankowski (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania nieważnościowego

Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I OSK 1833/22 2024-05-23 12:00 Sala D jawne 6324 II SA/Gl 39/22 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1834/22 2024-05-23 12:00 Sala D jawne 6324 II SA/Gl 40/22 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1835/22 2024-05-23 12:00 Sala D jawne 6324 II SA/Gl 41/22 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1836/22 2024-05-23 12:00 Sala D jawne 6324 II SA/Gl 42/22 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 997/22 2024-05-23 12:00 Sala E jawne 6010 II SA/Gd 558/21 J. Siegień (spr.)
T. Bąkowski
G. Rząsa
Pozwolenie na użytkowanie obiektu; Uchybienie terminu do wniesienia odwołania

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2132/21 2024-05-23 12:00 Sala G jawne 6014 II SA/Gd 27/21 A. Jurkiewicz (spr.)
L. Kiermaszek
J. Stankowski
wykonanie określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 1628/22 2024-05-23 12:30 Sala B jawne 658/6480 II SAB/Gd 117/21 Z. Ślusarczyk (spr.)
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I OSK 1648/22 2024-05-23 12:30 Sala D jawne 6329 II SA/Rz 169/22 M. Stojanowski
A. Wesołowska
Z. Zgierski (spr.)
Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 541/21 2024-05-23 13:00 Sala A jawne 6033 VI SA/Wa 213/20 J. Kabat-Rembelska (spr.)
M. Kamiński
K. Sobieralski
odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
III OSK 1241/22 2024-05-23 13:00 Sala B jawne 658/6480 II SAB/Ol 3/22 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej.

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1654/22 2024-05-23 13:00 Sala D jawne 6329 III SA/Gd 1047/21 M. Stojanowski
A. Wesołowska (spr.)
Z. Zgierski
Odmowa wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2107/21 2024-05-23 13:00 Sala E jawne 6391/6150 II SA/Kr 173/21 J. Siegień
T. Bąkowski (spr.)
G. Rząsa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta

Odroczono publikację orzeczenia
II FSK 1002/21 2024-05-23 13:00 Sala F jawne 6560/6112 I SA/Wr 351/20 T. Zborzyński
A. Kot (spr.)
J. Płusa
Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 542/21 2024-05-23 13:25 Sala A jawne 6033 VI SA/Wa 214/20 J. Kabat-Rembelska (spr.)
M. Kamiński
K. Sobieralski
odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
III OSK 3212/23 2024-05-23 13:30 Sala B jawne 6391/6262 II SA/Ol 662/23 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego

Oddalono skargę kasacyjną
Oddalono wniosek o zasądzenie kosztów
II OSK 1486/21 2024-05-23 13:30 Sala E jawne 6014 II SA/Po 275/20 J. Siegień
T. Bąkowski
G. Rząsa (spr.)
Umorzenie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę kasacyjną
II FSK 1008/21 2024-05-23 13:30 Sala F jawne 6560/6113 I SA/Gl 1523/20 T. Zborzyński (spr.)
A. Kot
J. Płusa
Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2134/21 2024-05-23 13:30 Sala G jawne 6014 VII SA/Wa 2172/20 A. Jurkiewicz
L. Kiermaszek
J. Stankowski (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 289/21 2024-05-23 13:50 Sala A jawne 6033 VI SA/Wa 415/20 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński (spr.)
K. Sobieralski
kara pieniężna za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia
II OSK 1777/21 2024-05-23 13:50 Sala E jawne 6155 VII SA/Wa 30/21 J. Siegień (spr.)
T. Bąkowski
G. Rząsa
Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I FSK 1570/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 2734/22 M. Niezgódka - Medek (spr.)
A. Cudak
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za wrzesień 2019 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.

Uchylono zaskarżony wyrok oraz postanowienie organu II instancji
I FSK 1581/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 2733/22 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak (spr.)
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za grudzień 2019 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.
I FSK 1582/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 2735/22 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak
J. Zubrzycki (spr.)
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za luty 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.
I FSK 1627/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 2862/22 M. Niezgódka - Medek (spr.)
A. Cudak
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za październik 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.
I FSK 1628/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 73/23 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak
J. Zubrzycki (spr.)
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za czerwiec 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.
I FSK 1669/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 2946/22 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak (spr.)
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za listopad 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.
I FSK 1717/23 2024-05-23 14:00 Sala A publikacja 6110 III SA/Wa 16/23 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak (spr.)
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za listopad 2019 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 maja 2024 r.
II FSK 1016/21 2024-05-23 14:00 Sala F jawne 6560/6112 I SA/Po 91/21 T. Zborzyński
A. Kot
J. Płusa (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylono zaskarżony wyrok i interpretację indywidualną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II GSK 1494/21 2024-05-23 14:15 Sala A jawne 6033 VI SA/Wa 1394/20 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński (spr.)
K. Sobieralski
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego
II GSK 483/21 2024-05-23 14:40 Sala A jawne 6034 VI SA/Wa 1599/19 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
K. Sobieralski (spr.)
nieudzielenie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej
II GSK 286/21 2024-05-23 15:10 Sala A jawne 6033 VI SA/Wa 655/20 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
K. Sobieralski (spr.)
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
I FNP 3/20 2024-05-23 Sala A niejawne 6110 R. Wiatrowski (spr.) podatek od towarów i usług za miesiąće 2011 r.

Zdjąć z wokandy
I FNP 4/20 2024-05-23 Sala A niejawne 6110 R. Wiatrowski (spr.) podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia 2012 r. do stycznia 2013 r.

Zdjąć z wokandy
I FNP 5/20 2024-05-23 Sala A niejawne 6110 R. Wiatrowski (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiąće od stycznia do grudnia 2010 r.

Zdjąć z wokandy
I FNP 6/20 2024-05-23 Sala A niejawne 6110 R. Wiatrowski (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiąće od lutego do grudnia 2008 r.

Zdjąć z wokandy
I FNP 7/20 2024-05-23 Sala A niejawne 6110 R. Wiatrowski (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiąće od stycznia do grudnia 2009 r.

Zdjąć z wokandy
I FSK 79/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 954/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 552/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 884/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 606/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 883/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 628/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 885/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 727/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1046/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 853/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 881/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 984/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1018/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 987/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1584/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1053/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1545/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1169/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1191/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1264/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1200/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1266/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1582/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1267/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1585/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1406/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 220/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1513/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 42/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1515/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 147/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1516/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 219/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1871/22 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 184/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 63/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 321/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 1381/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1205/22 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
I FSK 154/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 1405/21 R. Wiatrowski (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
II GSK 2721/21 2024-05-23 Sala A niejawne 6042 II SA/Rz 1087/21 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
M. Rysz (spr.)
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 1622/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6203 V SA/Wa 721/22 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
M. Rysz (spr.)
odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony
II GSK 1661/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6203 V SA/Wa 1068/22 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
M. Rysz (spr.)
wszczęcie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przenoszących zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
II GSK 1928/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 303/23 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
M. Rysz (spr.)
kara pieniężna dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajduje się niezarejestrowany automat do gier
II GSK 2206/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6203 V SA/Wa 2400/22 J. Kabat-Rembelska
M. Kamiński
M. Rysz (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
II GZ 217/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6031 III SA/Gd 733/23 M. Kamiński (spr.) skierowanie na badania lekarskie
II GZ 219/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6031 III SA/Po 689/23 M. Kamiński (spr.) cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
II GZ 220/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 64/24 M. Kamiński (spr.) kara pieniężna za urządzanie gier na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia
II GZ 221/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6313 VI SA/Wa 3975/23 M. Kamiński (spr.) cofnięcie pozwolenia na broń palną bojową do celów ochrony osobistej
II GZ 225/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6379 VI SA/Wa 3693/22 M. Kamiński (spr.) przymusowa restrukturyzacja
II GZ 226/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6379 VI SA/Wa 3091/23 M. Kamiński (spr.) przymusowa restrukturyzacja
III OSK 825/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 564/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy.

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 830/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 599/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy.

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 962/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 587/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 966/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 617/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 967/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 621/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwialent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy.

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 969/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 629/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 970/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 684/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 1621/22 2024-05-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Lu 772/21 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka (spr.)
P. Szustakiewicz
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 1420/23 2024-05-23 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Bd 111/22 Z. Ślusarczyk
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz (spr.)
Bezczynność organu w przemiocie udostępnienia informacji publicznej

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III OSK 1499/23 2024-05-23 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Rz 215/22 Z. Ślusarczyk (spr.)
H. Knysiak - Sudyka
P. Szustakiewicz
Bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej - art. 149 § 2 (s)

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III OSK 3179/23 2024-05-23 Sala B niejawne 6146 III SA/Kr 346/23 P. Szustakiewicz (spr.) Potrzeba kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 1169/24 2024-05-23 Sala B niejawne 658/6140 VII SAB/Wa 154/23 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - art. 149 § 2 (s)

Oddalono skargę kasacyjną
III OZ 199/24 2024-05-23 Sala B niejawne 6140 II SO/Po 1/24 Z. Ślusarczyk (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę - art. 55 § 1

Oddalono zażalenie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III OZ 203/24 2024-05-23 Sala B niejawne 658/6191 II SAB/Po 28/23 P. Szustakiewicz (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężego przysługującego żołnierzom zawodowym w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Oddalono zażalenie
III OZ 204/24 2024-05-23 Sala B niejawne 658/6191 II SAB/Po 27/23 P. Szustakiewicz (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężego przysługującego żołnierzom zawodowym w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Oddalono zażalenie
III OZ 205/24 2024-05-23 Sala B niejawne 658/6191 III SAB/Po 29/23 P. Szustakiewicz (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym

Oddalono zażalenie
III OZ 206/24 2024-05-23 Sala B niejawne 645 II SO/Po 7/23 Z. Ślusarczyk (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę - art. 55 § 1

Oddalono zażalenie
III FSK 268/22 2024-05-23 Sala C niejawne 6117 III SA/Wa 362/21 S. Bogucki (spr.)
M. Łent
W. Stachurski
odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 316/22 2024-05-23 Sala C niejawne 6114 I SA/Gd 984/21 S. Bogucki
M. Łent
W. Stachurski (spr.)
podatek od spadków i darowizn

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 327/22 2024-05-23 Sala C niejawne 6114 I SA/Ol 731/21 S. Bogucki
M. Łent
W. Stachurski (spr.)
podatek od spadków i darowizn

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 549/22 2024-05-23 Sala C niejawne 6117 I SA/Łd 875/21 S. Bogucki
M. Łent (spr.)
W. Stachurski
ulga płatnicza

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 550/22 2024-05-23 Sala C niejawne 6118 I SA/Rz 677/21 S. Bogucki
M. Łent (spr.)
W. Stachurski
egzekucja świadczeń pieniężnych

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 1681/23 2024-05-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Sz 137/23 S. Bogucki (spr.)
M. Łent
W. Stachurski
podatek od nieruchomości za 2017 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 207/24 2024-05-23 Sala C niejawne 6114 I SA/Gd 688/23 P. Borszowski (spr.) podatek od spadków i darowizn

Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
III FSK 467/24 2024-05-23 Sala C niejawne 6117 I SA/Wr 677/23 J. Rudowski (spr.) odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
III FZ 154/24 2024-05-23 Sala C niejawne 6117 I SA/Gd 973/18 P. Borszowski (spr.) ulga płatnicza

Odrzucono zażalenie
III FZ 164/24 2024-05-23 Sala C niejawne 6117 I SA/Lu 701/23 J. Rudowski (spr.) ulga płatnicza

Oddalono zażalenie
I OSK 1603/22 2024-05-23 Sala D niejawne 6180 I SA/Wa 225/21 M. Stojanowski (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przyznania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Przyznano notariuszowi zwrot kosztów
I OSK 2427/22 2024-05-23 Sala D niejawne 6180 IV SA/Wa 1162/22 Z. Zgierski (spr.) Ustalenie odszkodowania

Odmówiono uzupełnienia wyroku
I OSK 962/23 2024-05-23 Sala D niejawne 6329 IV SA/Wr 561/22 M. Stojanowski
A. Wesołowska (spr.)
Z. Zgierski
Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1024/23 2024-05-23 Sala D niejawne 6329 I SA/Wa 1553/22 M. Stojanowski
A. Wesołowska (spr.)
Z. Zgierski
Świadczenie pielęgnacyjne

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1162/23 2024-05-23 Sala D niejawne 6329 VIII SA/Wa 859/22 M. Stojanowski
A. Wesołowska
Z. Zgierski (spr.)
Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 1219/23 2024-05-23 Sala D niejawne 6329 II SA/Gl 1750/22 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Świadczenie pielęgnacyjne

Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I OSK 1011/24 2024-05-23 Sala D niejawne 6320 I OSK 2004/22 Z. Zgierski (spr.) Wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt I OSK 2004/22 (II SA/Lu 169/22) w sprawie zasiłku okresowego

Odrzucono skargę o wznowienie postępowania
I OW 17/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6329 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość - świadczenie wychowawcze

Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
I OW 18/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6321 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość- refundacja przyznanych świadczeń w tym zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

Odrzucono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
Zwrócono wpis sądowy
I OW 23/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6322 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość - skierowanie do domu pomocy społecznej

Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
I OW 24/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6329 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość - objęcie opieką, udzielenie pomocy finansowej oraz udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
I OW 25/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6322 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwośc- umieszczenie w domu pomocy społecznej

Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
I OW 28/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6322 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość- umieszczenie w domu pomocy społecznej

Oddalono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
I OW 29/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6322 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość - skierowanie do domu pomocy społecznej oraz przyznanie zasiłku stałego

Oddalono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
I OW 30/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6320 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość- udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego na dofinansowanie do wynajmu miejsca noclegowego w bursie akademickiej oraz na zakup żywności

Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
I OW 33/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6322 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość - wydanie decyzji o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej

Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
I OW 43/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6329 M. Stojanowski (spr.) Spór o właściwość- skierowanie do Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ustalenie odpłatności

Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Zwrócono wpis sądowy
I OW 55/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6329 M. Stojanowski (spr.)
A. Wesołowska
Z. Zgierski
Spór o właściwość-udzielenie pomocy córce zamieszkującej z matką

Odrzucono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
I OW 57/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6320 M. Stojanowski (spr.) Spór o właściwość - udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego i okresowego

Odrzucono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
I OW 59/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6329 M. Stojanowski (spr.) Spór o właściwość - wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Odrzucono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
I OW 76/24 2024-05-23 Sala D niejawne 643/6320 M. Stojanowski (spr.) Spór o właściwość- przyznanie pomocy finansowej na zakup żywności oraz ciepłego posiłku oraz udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn

Odrzucono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
I OZ 251/24 2024-05-23 Sala D niejawne 6329 II SA/Go 62/24 Z. Zgierski (spr.) Odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oddalono zażalenie
I OZ 253/24 2024-05-23 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 114/23 Z. Zgierski (spr.) Ustalenie i wypłata odszkodowania

Oddalono zażalenie
I OZ 254/24 2024-05-23 Sala D niejawne 6181 II SA/Kr 1241/23 Z. Zgierski (spr.) Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Oddalono zażalenie
I OZ 255/24 2024-05-23 Sala D niejawne 6329 II SA/Bd 911/22 Z. Zgierski (spr.) Świadczenie pielęgnacyjne

Oddalono zażalenie
II OSK 1408/22 2024-05-23 Sala E niejawne 6010 II SA/Gd 559/21 J. Siegień (spr.)
T. Bąkowski
G. Rząsa
Pozwolenie na użytkowanie obiektu; Uchylenie decyzji

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
II OSK 2816/22 2024-05-23 Sala E niejawne 6153 II SA/Po 256/22 J. Siegień
T. Bąkowski
G. Rząsa (spr.)
Umorzenie postępowania

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2826/22 2024-05-23 Sala E niejawne 6152 II SA/Ke 168/22 J. Siegień
T. Bąkowski
G. Rząsa (spr.)
Lokalizacja inwestycji

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 810/23 2024-05-23 Sala E niejawne 6153 II SA/Kr 1091/22 J. Siegień
T. Bąkowski (spr.)
G. Rząsa
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2430/23 2024-05-23 Sala E niejawne 6369 VII SA/Wa 844/18 T. Bąkowski (spr.) założenie gminnej ewidencji zabytków

Dopuszczono do udziału w postępowaniu sądowym
II OPP 6/24 2024-05-23 Sala E niejawne 658/6059 II SAB/Gl 20/24 L. Kiermaszek (spr.)
A. Jurkiewicz
J. Stankowski
rozpoznanie wniosku o zastrzeżenie nr PESEL

Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania
II OSK 175/24 2024-05-23 Sala E niejawne 659/6272 II SAB/Wr 268/23 J. Siegień (spr.) Przewlekłość postępowania administracyjnego; Wydanie karty pobytu

Uchylono zaskarżone postanowienie
II OZ 255/24 2024-05-23 Sala E niejawne 6152 II SA/Wr 735/23 T. Bąkowski (spr.) Lokalizacja inwestycji

Oddalono zażalenie
II OZ 256/24 2024-05-23 Sala E niejawne 6159 II SA/Rz 117/24 T. Bąkowski (spr.) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania działki

Oddalono zażalenie
II OZ 257/24 2024-05-23 Sala E niejawne 6012 II SA/Sz 34/24 T. Bąkowski (spr.) Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Oddalono zażalenie
II OZ 258/24 2024-05-23 Sala E niejawne 6012 II SA/Sz 35/24 T. Bąkowski (spr.) Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

Oddalono zażalenie
II FSK 2221/23 2024-05-23 Sala F niejawne 6112 I SA/Gl 856/23 T. Zborzyński
A. Kot
J. Płusa (spr.)
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalości decyzji

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2223/23 2024-05-23 Sala F niejawne 6113 I SA/Gl 552/23 T. Zborzyński
A. Kot (spr.)
J. Płusa
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2224/23 2024-05-23 Sala F niejawne 6113 I SA/Gl 553/23 T. Zborzyński
A. Kot (spr.)
J. Płusa
uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. oraz odsetki za zwłokę za lipiec 2012 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 746/24 2024-05-23 Sala G niejawne 6153 II SA/Łd 1031/23 A. Jurkiewicz (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oddalono skargę kasacyjną
II OZ 250/24 2024-05-23 Sala G niejawne 6010 II SA/Wr 668/23 L. Kiermaszek (spr.) Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Sprostowano omyłkę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021