Wydział Prawa Europejskiego

Wydział Prawa Europejskiego w  Biurze Orzecznictwa NSA


Wydział VII Biura Orzecznictwa - Wydział Prawa Europejskiego rozpoczął swoje funkcjonowanie w dniu 1 stycznia 2004 r.
Naczelnikiem WPE jest sędzia NSA prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski.
Obecnie w WPE zatrudnione są trzy osoby na stanowiskach specjalistów.

Wydział Prawa Europejskiego wykonuje zadania w zakresie:

  • analizy przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie
    w sprawach sądowoadministracyjnych;
  • analizy orzeczeń Sądu Europejskiego (dawniej Sąd Pierwszej Instancji), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie objętym właściwością sądów administracyjnych;
  • udostępniania przepisów prawa europejskiego i orzecznictwa sądów w tych sprawach sędziom sądów administracyjnych;
  • analizowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach, w których ma zastosowanie prawo europejskie;
  • współpracy z odpowiednimi państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących prawa europejskiego.
     

Wydział prowadzi powyższą działalność na rzecz sądownictwa administracyjnego i nie udziela konsultacji, ani nie odpowiada na pytania stron w postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministracyjnych, ani innych osób trzecich.
 

Kontakt:

 

Tel.+48 (22) 551-66-30 (sekretariat Biura Orzecznictwa NSA)
Fax. +48 (22) 551-66-90
Email: wpe@nsa.gov.pl / borzecznictwa@nsa.gov.pl