Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2018-12-11

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

Wystąpienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską

W dniu 10 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską. Laureatów i obecnych na uroczystości gości przywitał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoki poziom merytoryczny oraz niezwykle interesującą tematykę zgłoszonych prac. Przewodniczący Kapituły Konkursu – prof. Roman Hauser – zaznaczył natomiast, że ogłoszony po raz pierwszy przez NSA konkurs na pracę magisterską cieszył się znacznym zainteresowaniem absolwentów szkół wyższych i wszystkie prace spełniały wysokie standardy.

Decyzją Kapituły przyznano po dwie nagrody za zajęcie I i III miejsca, nie przyznano żadnej nagrody za zajęcie II miejsca.

I miejsce zajęli Pani Dagmara Dragan za pracę „Specyfika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji infrastrukturalnych w energetyce” oraz Pan Marek Słupczewski za pracę „Dobra wiara w świetle orzecznictwa TSUE oraz polskich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych”.

III miejsce zajęli Pani Jadwiga Kopeć za pracę „Działalność uchwałodawcza sądów administracyjnych w Polsce i Niemczech” oraz Pani Małgorzata Tychoniak-Bobek za pracę „Walor judykatury TSUE w procesie kształtowania i ochrony praw podatnika w Polsce”.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia Pani Ewie Augustyniak za pracę „Kontrola sądowoadministracyjna jako instrument budowania państwa prawa oraz ochrony praw i wolności jednostki” oraz Pani Elżbiecie Michniewicz za pracę „Skarga kasacyjna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”.

Wszyscy laureaci i osoby wyróżnione otrzymały nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie.

 

Wystąpienie Przewodniczącego Kapituły Konkursu prof. dr hab. Romana Hausera podczas uroczystego wręczania nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterką