Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-07-05

Wizyta Prezesa NSA w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

W dniu 4 lipca 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny złożył wizytę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie został przyjęty przez Prezes Trybunału Síofrę O’Leary. W spotkaniu obojga Prezesów wzięli udział również: polski sędzia ETPCz Krzysztof Wojtyczek oraz Kanclerz Trybunału Marialena Tsirli.

 

Link do noty informacyjnej dotyczącej wizyty na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

https://www.echr.coe.int/w/visit-by-the-president-of-the-supreme-administrative-court-of-poland