Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-07-08

Wizyta delegacji NSA w Radzie Stanu Republiki Francuskiej

W dniach 6-7 lipca 2023 r. delegacja Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła wizytę w Radzie Stanu Republiki Francuskiej w Paryżu. Było to kolejne polsko-francuskie spotkanie sędziów najwyższych sądów administracyjnych obu krajów, pierwsze stacjonarne od czasu spotkania w Warszawie we wrześniu 2019 r. Celem trwającego od wielu lat bilateralnego dialogu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez najwyższe sądy administracyjne Polski i Francji.

Polskiej delegacji przewodniczył Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny, a w jej skład wchodzili także Wiceprezes NSA – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień, sędzia NSA Zdzisław Kostka – Rzecznik Dyscyplinarny NSA oraz sędzia NSA Anna Dumas – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Radę Stanu Francji reprezentowali radcy stanu: Didier-Roland Tabuteau - Wiceprzewodniczący Rady Stanu (funkcję Przewodniczącego Rady Stanu pełni z urzędu premier, ale pracami Rady kieruje faktycznie Wiceprzewodniczący – sędzia administracyjny mianowany przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości), Martine de Boisdeffre – Przewodnicząca Sekcji Analiz i Raportów, Yves Gounin – członek Sekcji Analiz i Raportów ds. relacji międzynarodowych, Béatrice Bourgeois-Machureau - zastępca Przewodniczącego sekcji socjalnej oraz Gilles Pellissier – sędzia 7. izby sekcji procesowej.

Tematy będące przedmiotem dyskusji dotyczyły problematyki prawa zdrowotnego i ochrony swobód obywatelskich, sporządzania wyroków w sądownictwie administracyjnym oraz procedur nadzwyczajnych w sądownictwie administracyjnym. W trakcie trzech „okrągłych stołów” poświęconych tym tematom referaty wygłosili sędziowie polscy i francuscy: Jerzy Siegień oraz Béatrice Bourgeois-Machureau („Prawo zdrowotne i ochrona swobód obywatelskich”), Zdzisław Kostka oraz Gilles Pellissier („Sporządzanie wyroków w sądownictwie administracyjnym”) oraz Anna Dumas  i Gilles Pellissier („Procedury nadzwyczajne w sądownictwie administracyjnym”).

Gospodarzem kolejnego spotkania polskich i francuskich sędziów najwyższych instancji sądowoadministracyjnych będzie Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Link do noty informacyjnej dotyczącej wizyty polskiej delegacji na stronie Rady Stanu Francji:

https://www.conseil-etat.fr/actualites/seminaire-bilateral-franco-polonais-au-conseil-d-etat