Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-11-25

W piątek, 25 listopada 2022 r. w Kościele św. Karola Boromeusza oraz na Cmentarzu Powązkowskim odbył się pogrzeb Śp. Prof. dr. hab. Adama Zielińskiego (28.VI.1931 r. – 14.XI.2022 r.)

W piątek, 25 listopada 2022 r. w Kościele św. Karola Boromeusza oraz na Cmentarzu Powązkowskim odbył się pogrzeb Śp. Prof. dr. hab. Adama Zielińskiego (28.VI.1931 r. – 14.XI.2022 r.) – cenionego prawnika, cywilisty, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (1982-1992) i Rzecznika Praw Obywatelskich (1996-2000).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła Msza Święta pogrzebowa współcelebrowana przez ks. prałata dr. Janusza Bodzona – Kanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz ks. Pawła Białkowskiego z Parafii pw. Św. Karola Boromeusza, która odbyła się z udziałem Prezesa NSA Jacka Chlebnego i Wiceprezesów NSA, Prezesów WSA, sędziów i pracowników NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, sędziów w stanie spoczynku, jak również Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka i jego poprzedników, byłych Prezesów TK, sędziów TK w stanie spoczynku, kadry naukowej i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji UW, w tym Rektora UW prof. dr hab. Alojzego Nowaka.

W trakcie uroczystości kościelnych wartę honorową przy trumnie Zmarłego pełnili Prezes NSA Jacek Chlebny, były Prezes NSA prof. Roman Hauser, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, Szef Kancelarii Prezesa NSA Hieronim Kulczycki oraz Straż Sądowa NSA.

Przemówienia pożegnalne na cześć Zmarłego wygłosili: Prezes NSA Jacek Chlebny, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak.

Prezes NSA w swoim przemówieniu przypomniał drogę życiową Śp. Profesora Adama Zielińskiego,  jego działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim oraz w sądownictwie, w tym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sprawowanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego międzynarodowe zaangażowanie na rzecz praw człowieka w ONZ i w Bośni i Hercegowinie.

Po mszy świętej pogrzebowej, podczas pochówku w grobie rodzinnym na cześć Zmarłego odegrano utwór „Śpij Kolego”.

Cześć Jego pamięci.

fot. Jan Stefański/NSA