Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-04-26

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

Uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska sędziów NSA, WSA i asesorów w dniu 26 kwietnia 2022
W dniu 26 kwietnia 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Joanna Małgorzata Salachna, pani Beata Edyta Sobocha–Holc, pan Michał Jerzy Kowalski oraz pan Piotr Marek Przybysz. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali: pan Piotr Mikołajczyk, który będzie orzekał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, pan Michał Jakub Niedźwiedź i pan Sebastian Pietrzyk, którzy będą orzekać w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. 
Ponadto na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym zostali powołani: pan Kamil Piotr Kowalewski, pani Iwona Kozłowska, pani Dorota Kozub–Marciniak, pani Anna Izabela Milicka–Stojek i pan Robert Żukowski, którzy będą orzekać w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny w Warszawie, a także pan Andrzej Włodzimierz Mącznik, który będzie orzekał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
 
fot. Przemysław Keler/KPRP