Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-11-28

Udział Prezesa NSA w uroczystościach związanych z 100. rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu II RP

Senat RP, Marszałek Sejmu

W dniu 28 listopada 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny uczestniczył w uroczystym 53. posiedzeniu Senatu RP zwołanym dla uczczenia 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

W obradach udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz ministrowie, przedstawiciele władz państwowych, byli marszałkowie i premierzy, a także były Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwałę, w której podkreślono chlubną tradycję Senatu i jego istotną rolę prawnoustrojową, która pozwala na przestrzeganie zasady podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

 

 

fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu