Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-03-03

Udział Prezesa NSA w konferencji „Rzecznik Praw Obywatelskich a proces prawotwórczy – 35 lat działań na rzecz wzmacniania ochrony wolności i praw jednostki”

W dniu 3 marca 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny, Wiceprezes NSA Jerzy Siegień oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA Hieronim Kulczycki wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji inauguracji obchodów 35-lecia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Konferencja połączona była z uroczystością wręczenia dorocznej Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica, przyznawanej ludziom, instytucjom, wspólnotom, które chronią wartości, wolności i prawa człowieka.

fot. Grzegorz Krzyżewski/BRPO