Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-03-23

Spotkanie Prezesa NSA z członkami ukraińskiej parlamentarnej grupy roboczej ds. zmian w procedurze sądowoadministracyjnej

W dniu 21 marca 2021 r. odbyło się spotkanie (online) przedstawicieli ukraińskiej parlamentarnej grupy roboczej ds. zmian w procedurze sądowoadministracyjnej z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Jackiem Chlebnym, sędziami NSA: Krzysztofem Winiarskim, Bogusławem Dauterem oraz Bartoszem Wojciechowskim, Szefem Kancelarii Prezesa NSA Hieronimem Kulczyckim oraz Naczelnikiem Wydziału Informatyki Grzegorzem Kojtkiem. Stronę ukraińską reprezentowali: Roman Babiy – przewodniczący grupy roboczej, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, Przewodniczący Podkomisji ds. implementacji orzeczeń ETPCz, Mykhajlo Smokovicz – sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Kasacyjnego Sądu Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego, Larisa Rohacz  - sekretarz Wielkiej Izby Sądu Najwyższego, Natalia Blazhivska – sędzia Sądu Najwyższego (moderator spotkania), inni sędziowie ukraińskiego Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony ukraińskiej, a jego tematem było przygotowanie projektu zmian legislacyjnych w ukraińskiej procedurze sądowoadministracyjnej, w szczególnych warunkach stanu wojennego. Omawiano m.in. regulacje przyjęte w polskim porządku prawnym na czas pandemii Covid-19.

Spotkanie to stanowiło kontynuację wieloletniej współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego z Sądem Najwyższym Ukrainy.