Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-04-25

Powołanie Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Prezes NSA dr hab. Jacek Chlebny oraz sędziowie NSA Jerzy Siegień i Jan Rudowski podczas uroczystości powołania sędziów NSA Jerzego Siegienia i Jana Rudowskiego na stanowiska Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dnia 25 kwietnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Sędziów NSA Jerzego Siegienia i Jana Rudowskiego na stanowiska Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
Zgodnie z art. 45 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje na pięcioletnią kadencję Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożony za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. Wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z art. 37 wskazanej wyżej ustawy, są zastępcami Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przez niego określonym. 
 
Pan sędzia Jerzy Siegień – jako Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej – będzie kierował pracami tej Izby, a Pan sędzia Jan Rudowski będzie Prezesem Izby Finansowej i będzie kierował jej pracami.
 
 
fot. Jan Stefański/NSA
 
Uroczyste wręczenie sędziom NSA Jerzemu Siegieniowi i Janowi Rudowskiemu aktów powołania na stanowiska Wiceprezesów NSA przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę  Sędziowie NSA Jerzy Siegień i Jan Rudowski podczas uroczystego wręczenia aktów powołania na stanowiska Wiceprezesów NSA