Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-11-10

Konferencja „Wolna-Niepodległa” w 105. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 10 listopada 2023 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przeddzień 105. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się konferencja „Wolna-Niepodległa”. Konferencję otworzył Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny, który przywitał zaproszonych gości, m. in. Dyrektora Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych Pana Arkadiusza Olejniczaka oraz Wicedyrektor Panią Aleksandę Lizurej, jak również gości zagranicznych: Pana Aleksandra Radicę i Panią Oksanę Romanowicz oraz ks. Witalija Porowczuka - przedstawicieli Harcerskiego Hufca "Wołyń" Harcerstwa Polskiego w Ukrainie i Ukraińskiej Skautowej Organizacji PŁAST z Kamieńca Podolskiego i Równego. 

Podczas konferencji Pan Minister Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Prezydenta RP wręczył zasłużonym pracownikom Naczelnego Sądu Administracyjnego odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę, nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Złoty medal otrzymał Pan Piotr Stodółkiewicz - główny specjalista w Wydziale Informatyki NSA.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także wykładu pod tytułem „Odrodzona Rzeczpospolita - mozaika prawna, gospodarcza i kulturowa”. Wykład wygłosił Pan Profesor Grzegorz Nowik - Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.