Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-03-29

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2021 roku”

Prezes NSA Jacek Chlebny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA w dniu 22 marca 2022 r.

W dniu 28 marca 2022 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2021 roku.

Po oficjalnym otwarciu Zgromadzenia Prezes NSA Jacek Chlebny odniósł się do kwestii dotyczących sprawności funkcjonowania sądów administracyjnych obu instancji, działalności orzeczniczej, w tym stosowania przez sądy prokonstytucyjnej i prounijnej wykładni przepisów prawa, gwarancji prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Prezes NSA zwrócił uwagę, że w minionym roku, działalność NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych prowadzona była w stanie epidemii. Ta nadzwyczajna sytuacja wymagała podjęcia przez kierownictwo NSA działań, których celem było - z jednej strony - przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem kadry sądownictwa administracyjnego oraz stron i uczestników postępowania, a z drugiej strony - utrzymanie w warunkach pandemii właściwej pracy sądów. W trakcie swojego wystąpienia Prezes NSA zwrócił ponadto uwagę, że bieżący rok ma szczególne znaczenie dla sądownictwa administracyjnego z uwagi na fakt, że 100 lat temu, ustawą z dnia 3 sierpnia 1922 r.,  został powołany  Najwyższy Trybunał Administracyjny, a podstawą powołania był  art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.

Podczas zgromadzenia Podsekretarz Stanu w KPRP, Pan Andrzej Dera odczytał list Prezydenta RP adresowany do Prezesa NSA oraz uczestników Zgromadzenia.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA podjęło uchwałę o przyjęciu przedstawionej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2021 roku”.

 

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2021 r. – pobierz

List Prezydenta RP – pobierz

Wystąpienie Prezesa NSA- pobierz 

 

 

Prezes NSA oraz sędziowie NSA uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA w dniu 28 marca 2022 r.

Prezes NSA i sędziowie NSA uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA - 28 marca 2022 r.