Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-04-13

Obchody 100-lecia powołania Najwyższego Trybunału Administracyjnego

100 lecie Najwyższego Trybunału Administracyjnego
 
W 2022 r. sądownictwo administracyjne obchodzi 100. rocznicę powstania Najwyższego Trybunału Administracyjnego (NTA) – bezpośredniego poprzednika instytucjonalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
Utworzony w 1922 r. NTA stanowił pierwszy w dziejach niepodległego Państwa Polskiego sąd administracyjny o ogólnokrajowym zasięgu działania. Jednocześnie na obszarze dawnego zaboru pruskiego działały także sądy administracyjne I instancji - Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Katowicach, Poznaniu i w Toruniu. Najwyższy Trybunał Administracyjny oraz Sądy Wojewódzkie poprzez swoje orzecznictwo oraz m.in. działalność akademicką sędziów przyczyniały się do rozwoju nauki prawa w Polsce, w tym w szczególności rozwoju nauk administracyjnych. 
 
Celem jubileuszu 100-lecia i związanych z nim wydarzeń jest m.in. przypomnienie potomnym – nam współczesnym pokoleniom obywateli - chlubnej karty polskiego sądownictwa, korpusu wybitnych sędziów i urzędników zasiadających w Najwyższym Trybunale Administracyjnym oraz Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, ich działalności na rzecz wymiaru sprawiedliwości i  porządku prawnego Polski 20-lecia międzywojennego.
 
Aby ten szczytny cel zrealizować w najszerszym wymiarze, zwracamy się o pomoc do Państwa, do osób, które są w posiadaniu przedmiotów związanych z dawnym Najwyższym Trybunałem Administracyjnym oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w Poznaniu, Katowicach i Toruniu oraz osobami z nimi związanymi - sędziami, urzędnikami, pracownikami administracyjnymi. Będziemy wdzięczni za czasowe udostępnienie dokumentów, zdjęć rodzinnych i innych ważnych z historycznego punktu widzenia przedmiotów, które uświetnią obchody jubileuszowe i przyczynią się do dalszych – kierowanych także do młodych pokoleń – projektów badawczych i edukacyjnych, przywracających pamięć wzbogacających wiedzę o sądownictwie II Rzeczypospolitej.
 
Osoby, które zechcą uczestniczyć wraz z NSA w realizacji tego celu prosimy o kontakt z pracownikiem Kancelarii Prezesa NSA Panem Janem Stefańskim (tel. 22 551 67 95, e-mail: jstefanski@nsa.gov.pl).
 
 
Szczegółowe informacje na temat historii sądownictwa administracyjnego w czasach II Rzeczypospolitej i działania NTA znajdują się w zakładce Sądownictwo administracyjne – Historia. Link do strony