Rozporządzenia

< powrót

 

Właściwość miejscowa WSA

Dz.U. z 2003 Nr 72 poz. 652

Zmiany opublikowane w:

Dz.U. z 2004 Nr 187 poz. 1927

 

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(tekst ujednolicony)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

1)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

2)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

3)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;

4)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;

41)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

42)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;

5)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa małopolskiego;

6)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

7)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;

8)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

9)    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;

11)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14)  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2011-08-20 11:57:33
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-05-06 14:01:34
Opublikował: Magdalena Kurek