Prezes NSA

 

Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Ukończył studia prawnicze i filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Karierę naukową związał z tą Uczelnią, poczynając od stanowiska asystenta-stażysty (1973). Tytuł doktora nauk prawnych otrzymał w 1977 roku, a doktora habilitowanego w 1984 roku. Profesorem nadzwyczajnym został w 1990 roku. Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w 2000 roku.

W latach 1993-1999 był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego, zaś przez dwie kadencje (6 lat) sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa.

Od 1994 roku jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od czerwca 2004 r. sprawował urząd wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od listopada 2015 r. pełnił obowiązki Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dniem 17 lutego 2016 r.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). W latach 2006-2007 pełnił funkcję prezydenta tego Stowarzyszenia, a następnie wiceprezydenta. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej.

Autor wielu prac naukowych, w tym ośmiu książek (cztery jako współautor), wśród nich: Rozumienie ocen w języku prawnym, Prawo a uczestniczenie w kulturze, Wprowadzenie do filozofii prawa. Wykładał w większości krajów europejskich oraz w USA i Japonii.

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest analityczna teoria prawa, hermeneutyczna filozofia prawa, filozofia prawa wspólnotowego i teoria integracji, teoria wykładni prawa administracyjnego.

W 1998 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2002 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2013 Oficerski Krzyż Odrodzenia Polski.