Opinie i wystąpienia

< powrót

 

Oświadczenie Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Oświadczenie Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

W związku z informacją udzieloną przez Rzecznik Prasową NSA w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. stanowiącą odpowiedź na pytania zadane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Kolegium potwierdza, że prof. Roman Hauser jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Kolegium wyjaśnia, że ponieważ dokonujące się poza NSA czynności mające na celu objęcie przez prof. Romana Hausera stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego do chwili obecnej nie zostały zakończone (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15, pkt 8.5 uzasadnienia), ma on obowiązek dalszego orzekania jako sędzia NSA. Kierując się art. 7 oraz 190 ust. 1 Konstytucji RP, Naczelny Sąd Administracyjny uznaje wskazany wyżej wyrok za wiążący i nie uważa się za uprawniony do jego oceny.
Jednocześnie Kolegium stwierdza, że Naczelny Sąd Administracyjny w piśmie z dnia 5 lipca 2017 roku nie zajął stanowiska w innych kwestiach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.