Komunikaty

< powrót

 

Wyroki NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich - aktualizacja

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał cztery sprawy wszczęte skargami kasacyjnymi od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Wyrokami z dnia 29 sierpnia 2022 r. (sygn. akt: I OSK 2875/20, I OSK 2034/20, I OSK 707/20 oraz I OSK 1717/20) NSA uchylił zaskarżone orzeczenia WSA w Warszawie i oddalił skargi.

W związku z dużym zainteresowaniem opinii publicznej wspomnianymi orzeczeniami, Wydział Informacji Sądowej NSA udostępnia poniżej treść wyroków. W sprawie o sygn. akt I OSK 2034/20 sporządzono pisemne uzasadnienie wyroku. 

 

wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. sygn. akt I OSK 2875/20 – link

wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. sygn. akt I OSK 2034/20 wraz z uzasadnieniem - link 

wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. sygn. akt I OSK 707/20 – link

wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. sygn. akt I OSK 1717/20 – link