Komunikaty

< powrót

 

Wyrok w składzie 7 sędziów NSA dotyczący unijnego dofinansowania realizacji projektów montażu kolektorów słonecznych na gruncie VAT

W dniu 5 czerwca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny, po przejęciu sprawy oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1454/18,  do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów  uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 118/18 (link do wyroku) oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych), współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na budynkach oraz na gruntach mieszkańców, którzy przejmą po upływie 5 lat własność zamontowanych instalacji, nie wykonuje z tego tytułu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji otrzymane na ten cel dofinansowanie ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) nie może być rozważane jako podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

 

wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2023 r., sygn. akt I FSK 1454/18 (link)