Komunikaty

< powrót

 

Wniosek Prezesa NSA o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy okołobudżetowej na 2023 r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666). Poniżej publikujemy skan wspomnianego wniosku.

 

Skan wniosku Prezesa NSA z dnia 21 grudnia 2022 r. (pobierz)