Komunikaty

< powrót

 

W dniu 29 maja 2023 r. odbędą się posiedzenia składu 7 sędziów NSA w sprawach VAT

W dniu 29 maja 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienia prawne przedstawione przez:

1) Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 8 lutego 2023 r. sygn. akt I FSK 1192/22 (link do postanowienia),

„Czy w ramach postępowania mającego na celu wydanie na podstawie art. 33 § 4 pkt 1 w związku z art. 33 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) decyzji o zabezpieczeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112c ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) organ podatkowy ma obowiązek uprawdopodobnienia świadomego udziału podatnika w oszustwie podatkowym w ramach tak zwanej karuzeli podatkowej?”

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godzinie 12.00 w sali G, rozprawa stacjonarna

 

2) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 6/22 (link do postanowienia),

Czy użyte w art. 138e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) pojęcie „w sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego” należy rozumieć jako „w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym”, czy też jako „w przedmiocie konkretyzacji wzajemnych uprawnień i obowiązków stron stosunku, którymi są organ podatkowy i indywidualny podmiot”?” – sygn. akt I FPS 2/23,

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godzinie 11.00 w trybie zdalnym.

Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu, które odbędzie się zdalnie mogą składać wnioski o udostępnienie linku do transmisji na adres: izbafin@nsa.gov.pl