Komunikaty

< powrót

 

Uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. (opłaty parkingowe, rekompensata za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP)

W dniu 9 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt II GPS 2/17 oraz I OPS 3/17.

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I OPS 2/17, wszczętej na skutek przedstawionego przez Naczelny Sąd Administracyjny zagadnienia budzącego wątpliwości składu orzekającego (opłaty za pobyt w domu opieki społecznej), postanowieniem z dnia 9 października 2017 r. odmówiono podjęcia uchwały (link do postanowienia).


Zgodnie z art. 13b ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu - uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. sygn. akt II GPS 2/17 (link)


Złożenie wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty przez osobę uprawnioną w terminie określonym art. 5 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm. – obecnie: Dz. U. z   2016 r. poz. 2042 ze zm.) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich pozostałych uprawnionych w rozumieniu art. 3 tej ustawy – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. sygn. akt I OPS 3/17 (link)