Komunikaty

< powrót

 

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca wykreślenia podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług (sygn. akt I FPS 3/23)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu NSA z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt I FSK 78/20, podjął następującą uchwałę:

 „Wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) następuje poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej.

uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 23 października 2023 r., sygn. akt I FPS 3/23 - link