Komunikaty

< powrót

 

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego - sygn. akt I OPS 3/22

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2024 r. zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu NSA z dnia 28 lipca 2022 r., sygn. akt I OSK 2633/20, podjął następującą uchwałę:
 „Okoliczności określone w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2021 r. poz. 785) mogą stanowić przesłankę do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej również w sytuacji, gdy miały miejsce przed wejściem w życie tej ustawy.”
uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 11 stycznia 2024 r., sygn. akt I OPS 3/22 (link do uchwały).