Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (sygn. akt III FPS 2/21)

W dniu 21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt III FSK 271/21 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę.

„Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111 ze zm.).”

 

link do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 21 lutego 2022 r., sygn. akt III FPS 2/21