Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej zasądzenia zwrotu kosztów postępowania wszczętego skargą o wznowienie postępowania (II GPS 1/22)

W dniu 17 stycznia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, podjął następującą uchwałę.

 

„Odesłanie zawarte w art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) może stanowić podstawę do zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu wywołanym skargą o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym mowa w przepisach działu VII tej ustawy” - sygn. akt II GPS 1/22.

 

uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 stycznia 2023 r., sygn. akt II GPS 1/22 – link 

wniosek Prezesa NSA z dnia 14 lipca 2022 r. nr B0.511.26.2022 – pobierz