Komunikaty

< powrót

 

Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął czynności wyjaśniające w sprawie sędziego WSA Tomasza Szmydta i sędziego NSA Rafała Stasikowskiego

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że wobec obszernie opisywanych w mediach w ostatnich dniach zachowań sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego, odpowiednio na żądanie Prezesa WSA w Warszawie oraz Prezesa NSA, Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął stosowne czynności wyjaśniające, które mogą stanowić podstawę do wszczęcia w tej sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec wymienionych sędziów.

 
sędzia NSA Sylwester Marciniak 
Rzecznik Prasowy 
Naczelnego Sądu Administracyjnego