Komunikaty

< powrót

 

Postanowienie NSA w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej kopalni Turów (sygn. akt III OZ 331/23)

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu zażaleń Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej, postanowieniem z dnia 18 lipca 2023 r. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. (sygn. akt IV SA/Wa 654/23) o wstrzymaniu wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2022 r., nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.41.2020/AB.46, w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia i odmówił wstrzymania wykonania tej decyzji.

Motywy, jakimi kierował się NSA, zostały przedstawione w pisemnym uzasadnieniu postanowienia, dostępnego poniżej. 

 

postanowienie NSA z dnia 18 lipca 2023 r., sygn. akt III OZ 331/23 – pobierz