Komunikaty

< powrót

 

Posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka (sygn. akt II OPS 1/19)

W dniu 2 grudnia 2019 r., godz. 13.00 (sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w sprawie o sygnaturze II OSK 1330/17:

„Czy przepis art. 104 ust. 5 i art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1741 ze zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792), dopuszcza transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci”.

 

postanowienie NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r. sygn. akt II OSK 1330/17 (link)